Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Dương Ngọc Bách
Tên luận án: “Nghiên cứu mô phỏng tính biến động và quá trình lan truyền bụi PM10 trong không khí ở Hà Nội”.

1.Họ và tên: Dương Ngọc Bách                                    

2.Giới tính: Nam

3.Ngày sinh: 08/11/1976                                                

4.Nơi sinh: Hà Nội

5.Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: số 2259/QĐ-KHTN-CTSV ngày 07/12/2006 của Giám đốc ĐHQGHN

6. Thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định gia hạn số 2615/QĐ-CTSV ngày 14/10/2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

7.Tên luận án: “Nghiên cứu mô phỏng tính biến động và quá trình lan truyền bụi PM10 trong không khí ở Hà Nội”.

8.Chuyên ngành đào tạo: Môi trường không khí;            

9.Mã số: 62 85 02 10

10.Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Phạm Ngọc Hồ

11.Tóm tắt kết quả mới của luận án:

Tính toán, xác định được các đặc trưng thống kê và tính biến động của PM10 tại Hà Nội, trong đó tập trung vào các đặc trưng như:

- Biến trình ngày đêm của PM10;

- Các đặc trưng thống kê của PM10: nồng độ trung bình, trung vị, số trội, độ lệch chuẩn, khoảng biến thiên, tứ phân vị, tần suất ô nhiễm, hàm cấu trúc thời gian và hoa ô nhiễm PM10.

Đã thiết lập mô hình nội, ngoại suy bổ khuyết chuỗi số liệu PM10 theo thời gian cho trạm quan trắc chất lượng môi trường không khí tự động cố định tại Hà Nội với độ chính xác cao.

Đã ứng dụng mô hình CAL3QHC mô phỏng lan truyền ô nhiễm PM10 từ một số tuyến đường nội độ ở Hà Nội.

12.Khả năng ứng dụng thực tế:

Mô hình nội, ngoại suy thiết lập được cho phép nội, ngoại suy, bổ khuyết chuỗi số liệu PM10 theo thời gian bị thiếu hụt của các trạm quan trắc chất lượng môi trường không khí tự động cố định tại Hà Nội với độ chính xác cao;

Mô hình CAL3QHC có thể ứng dụng để mô phỏng lan truyền ô nhiễm PM10 từ hoạt động giao thông đường bộ ở Hà Nội và các địa phương khác trên cả nước với độ tin cậy cao.

13. Khả năng nghiên cứu tiếp theo

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

1.   Phạm Ngọc Hồ, Dương Ngọc Bách và nnk (2006), “Tính toán các đặc trưng biến động theo thời gian của bụi PM10 thải ra từ các nguồn giao thông và dân sinh ở nội thành Hà Nội”, Tạp chí Khoa học – Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, T.XXII, Số 3B PT, tr 7-15.

2.   Phạm Ngọc Hồ, Dương Ngọc Bách và nnk (2008), “Ứng dụng mô hình hộp để đánh giá sự biến đổi nồng độ SO2, NO2, và bụi PM10 theo thời gian trên địa bàn Quận Thanh Xuân Hà Nội”, Tạp chí Khoa học – Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, tập 24, số 1S, ISSN 0866 – B612.

3.   Ho, Pham Ngoc; Bach, Duong Ngoc; Manh, Vu Van (2009), Applying Fixed Box Model to Calculate the Temporal Variance of the Concentration of PM10 in Thanh Xuan District, Hanoi (Vietnam), EnviroInfo 2009 Conference, Germany.

4.   Pham Ngọc Hồ, Toru Tabata, Dương Ngọc Bách và nnk (2010), “Kiểm kê phát thải nguồn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội”, Tạp chí Khoa học - Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, tập 26, số 5S, tr 739-747.

5.   Dương Ngọc Bách, Pham Ngọc Hồ, Trần Hồng Côn và nnk (2010), “Ước tính phát thải ô nhiễm không khí từ nguồn dân sinh thành phố Hà Nội”, Tạp chí Khoa học, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, tập 26, số 5S, tr 748-754.

6.   Pham Ngọc Hồ, Dương Ngọc Bách và nnk (2010), “Xác định hệ số phát thải của các chất ô nhiễm không khí từ nguồn dân sinh ở Việt Nam”, Tạp chí Khoa học - Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, tập 26,số 5S, tr 755-761.

7.   Phạm Ngọc Hồ, Dương Ngọc Bách và nnk (2011), “Phương pháp cải tiến mô hình hộp để đánh giá quá trình lan truyền chất ô nhiễm SO2, NOx theo thời gian trên địa bàn thành phố Hà Nội”, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, tập 27, Số 5S, tr 282-291

8.   Dương Ngọc Bách, Phạm Ngọc Hồ và nnk (2013), “Tính toán mô phỏng lan truyền ô nhiễm không khí từ tổ hợp ống khói nhà máy xi măng Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa”, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, tập 29, Số 3S, tr 1-7.

>>>>> Xem bản thông tin tiếng Anh.

 Cao Đức - VNU HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   |