Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Phạm Thị Thanh Phượng
Tên đề tài luận án: Truyện ngắn các nhà văn nữ đương đại- tư duy nghệ thuật và đặc trưng thể loại

1. Họ và tên NCS:         Phạm Thị Thanh Phượng                    

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh:     08/03/1983                                           

4. Nơi sinh: Hải Dương

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3676/QĐ-SĐH, ngày 28/10/2009 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:  Không

7. Tên đề tài luận án: Truyện ngắn các nhà văn nữ đương đại- tư duy nghệ thuật và đặc trưng thể loại

8. Chuyên ngành:                      Lý luận văn học            

9. Mã số:          62 22 32 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:           PGS.TS Đoàn Đức Phương

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Từ quan niệm sáng tác của các nhà văn nữ Việt Nam đương đại, luận án đã chỉ ra được chất “nữ tính” tồn tại trong bề sâu của tư duy nghệ thuật, qua bốn phương diện: hình tượng cuộc sống, thế giới nhân vật, thế giới biểu tượng và không- thời gian nghệ thuật.

- Luận án đã chỉ ra được sự vận động và biến đổi của đặc trưng thể loại truyện ngắn qua những cách tân hình thức nghệ thuật của truyện ngắn nữ Việt Nam đương đại.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn (nếu có):

Biên soạn tài liệu tham khảo cho sinh viên ngành Văn học.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo (nếu có):

Tìm hiểu truyện ngắn nữ đương đại là một phần để mở rộng tìm hiểu văn học nữ đương đại.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án (liệt kê các công trình theo thứ tự thời gian):

[1] Phạm Thị Thanh Phượng (2014), “Truyện ngắn nữ trong văn xuôi Việt Nam đương đại”, Tạp chí Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam (235), tr.21 - 25.

[2] Phạm Thị Thanh Phượng (2014), “Người kể chuyện ngôi thứ nhất trong truyện ngắn nữ đương đại Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu Văn học (9), tr.87 98.

[3] Phạm Thị Thanh Phượng (2014), “Cảm hứng đạo đức, thế sự trong truyện ngắn của các cây bút nữ Việt Nam đương đại”, Tạp chí Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật (27), tr.50 -55

>>>>> Xem bản thông tin tiếng Anh 

                                                                      

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   |