Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thanh Tuấn
Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu ảnh hưởng của sử dụng đất nông nghiệp vùng đồng bằng ven biển tỉnh Quảng Trị đến lượng các bon trong đất”

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thanh Tuấn                         

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 14-12-1980                                                  

4. Nơi sinh: Hải Dương

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Quyết định số 4761/QĐ-KHTN-CTSV ngày 29 tháng 12 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu ảnh hưởng của sử dụng đất nông nghiệp vùng đồng bằng ven biển tỉnh Quảng Trị đến lượng các bon trong đất”

8. Chuyên ngành: Khoa học đất                    

9. Mã số: 62620103

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:           Hướng dẫn chính: PGS.TSKH Nguyễn Xuân Hải;

Hưỡng dẫn phụ: PGS.TS Trần Văn Ý

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Đã định lượng lượng các bon hữu cơ trong đất (SOC) ở các hệ canh tác (HCT) nông nghiệp ở quy mô vùng và đã tính toán cho từng HCT nông nghiệp vùng đồng bằng ven biển (ĐBVB) tỉnh Quảng Trị. Hướng nghiên cứu này có thể được nhân rộng và áp dụng cho các HCT nông nghiệp ở các địa bàn khác trên cả nước.

- Đã xác định được ảnh hưởng của thay đổi diện tích và chuyển đổi HCT (sử dụng đất nông nghiệp) đến lượng SOC ở quy mô vùng ĐBVB tỉnh Quảng Trị.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

Về mặt thực tiễn, các kết quả định lượng của luận án là cơ sở quan trọng để các nhà quản lý và hoạch định chính sách có thể đưa ra những quyết định hợp lý để vừa đảm bảo năng suất cây trồng, vừa nâng cao hàm lượng các bon trong đất và khả năng sản xuất của đất, góp phần xác định các giải pháp của ngành sản xuất nông nghiệp trong xu thế biến đổi khí hậu toàn cầu.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

Lồng ghép đánh giá ảnh hưởng của thay đổi sử dụng đất nông nghiệp đến lượng các bon hữu cơ trong đất trong các quy hoạch sử dụng đất, đặc biệt là quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1]        Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyễn Xuân Hải, Trần Văn Ý (2014), “Khả năng áp dụng mô hình DNDC (Denitrification - Decomposition) xác định lượng các bon hữu cơ trong đất ở các hệ sinh thái nông nghiệp đồng bằng ven biển tỉnh Quảng Trị”, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Chuyên san các Khoa học Trái đất và Môi trường, 30 (3), tr. 37 - 48.

[2]        Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyễn Xuân Hải, Trần Văn Ý (2015), “Nghiên cứu ảnh hưởng của biến động sử dụng đất nông nghiệp đến lượng các bon hữu cơ trong đất vùng đồng bằng ven biển tỉnh Quảng Trị, lấy ví dụ huyện Hải Lăng”, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Chuyên san các Khoa học tự nhiên và Công nghệ, 4 (31), tr. 77 - 89.

[3]        Mạc Văn Chiến, Trần Văn Ý, Nguyễn Thanh Tuấn, Lưu Thế Anh, Đinh Thị Thu Hiền (2014), “Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS thành lập bản đồ thảm thực vật và bước đầu ước tính khả năng tích tụ carbon ở vườn quốc gia Yok Don”, Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, 21 (9), tr. 28 - 35.

[4]        Thanh Tuan Nguyen, Ann Verdoodt, Van Y Tran, Nele Delbecque, Thuy Chi Tran, Eric Van Ranst (2014), “Design of a GIS and multi-criteria based land evaluation procedure for sustainable land use planning at regional level”, Argriculture, Ecosystems & Environment, 200 (1), p. 1-11.

>>>>> Xem bản thông tin tiếng Anh.

                                                                      

 Cao Đức - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   |