Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Khoa Luật tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ngành Luật, chuyên ngành luật dân sự và tố tụng dân sự
Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ngành Luật, chuyên ngành luật dân sự và tố tụng dân sự, kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2016 như sau:

1.   Thời gian thi tuyển và chỉ tiêu tuyển sinh

1.1. Thời gian thi tuyển: đợt 2 năm 2016:

Tổ chức đánh giá hồ sơ chuyên môn trong thời gian từ ngày 12/9/2016 đến  ngày 26/9/2016.

1.2. Chỉ tiêu tuyển sinh: Theo chỉ tiêu của Đại học Quốc gia Hà Nội giao cho Khoa Luật.

1.3. Hệ đào tạo: Chính quy

2. Môn thi tuyển

2.1. Đối tượng từ thạc sĩ: Đánh giá hồ sơ chuyên môn theo quy định của ĐHQGHN.

2.2. Đối tượng từ cử nhân: kết hợp thi tuyển và đánh giá hồ sơ chuyên môn

- Môn thi Cơ bản: Đánh giá năng lực;

- Môn thi cơ sở: Lí luận chung về nhà nước và pháp luật;

- Đánh giá hồ sơ chuyên môn theo quy định của ĐHQGHN.

* Yêu cầu về ngoại ngữ đối với người dự tuyển

Người dự tuyển (kể cả các chuyển tiếp sinh) phải có một trong các chứng chỉ hoặc văn bằng ngoại ngữ sau đây:

- Chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, trong thời hạn 2 năm kể từ ngày thi chứng chỉ ngoại ngữ đến ngày đến ngày 11/9/2016 được cấp bởi cơ sở được ĐHQGHN công nhận. (theo Phụ lục 2 và phụ lục 3 kèm theo).

- Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài; 

- Bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ.

** Hồ sơ chuyên môn

Hồ sơ chuyên môn được Tiểu ban chuyên môn đánh giá và cho điểm trên cơ sở: Kết quả học tập ở trình độ cử nhân hoặc thạc sĩ; thành tích nghiên cứu khoa học (qua bài báo và giải thưởng khoa học); kết quả trình bày bài luận về dự định nghiên cứu; năng lực ngoại ngữ (qua các văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ); kinh nghiệm hoạt động chuyên môn; ý kiến nhận xét, đánh giá và mức độ ủng hộ trong hai thư giới thiệu.

3.  Điều kiện dự thi: (theo Phụ lục 1 kèm theo)

>>> Xem thông tin chi tiết tại đây.

 Mai Đăng - VNU - LAW
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   |