Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Kim Chi
Tên đề tài luận án: Trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Kim Chi   

2.Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh:     31/12/1978                                           

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Quyết định số 3506/QĐ-ĐT ngày 25/11/2011 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội           

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính

8. Chuyên ngành:          Luật hình sự và Tố tụng hình sự 9. Mã số: 62. 38. 40. 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:           1. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Chí   

                                                                        2. TS. Trịnh Tiến Việt

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu toàn diện trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính, được thể hiện ở những nội dung cụ thể sau:

- Luận án đã xây dựng khái niệm khoa học về các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính và khái niệm trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính với những cách tiếp cận khác nhau;

-Luận án đã phân tích cơ sở của trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính với các cách tiếp cận khác nhau; làm rõ hình thức của trách nhiệm hình sự đối với các tội phạm này, đặc biệt là hình phạt và các biện pháp tư pháp;

-Luận án đã hệ thống hóa lịch sử hình thành và phát triển của pháp luật hình sự Việt Nam về trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính từ sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến nay và rút ra những đánh giá;

-Luận án đã nghiên cứu so sánh các quy định về trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính trong pháp luật hình sự một số nước trên thế giới và rút ra những nhận xét;

-Luận án đã phân tích thực tiễn xét xử và thực tiễn áp dụng các quy định về trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính ở nước ta trong giai đoạn 11 năm (2005 - 2015) để trên cơ sở đó chỉ ra những tồn tại, hạn chế và các nguyên nhân cơ bản.

-Luận án đã đề xuất kiến nghị bằng việc sửa đổi, bổ sung quy định của Bộ luật Hình sự Việt Nam về trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính, cũng như các giải pháp bảo đảm áp dụng các quy định tương ứng đó.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

-Thông qua kết quả nghiên cứu, luận án sẽ góp phần bổ sung thêm những tri thức vào kho tàng lý luận về tội phạm và trách nhiệm hình sự nói chung, về trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính nói riêng.

-Những kiến nghị về hoàn thiện pháp luật còn là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà làm luật nước ta trong quá trình tiếp tục hoàn thiện và sửa đổi, bổ sung Bộ luật hình sự về trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính .

-Từ việc đánh giá khách quan, trung thực các quy định của pháp luật hình sự về trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính và thực tiễn xét xử trên địa bàn cả nước trong giai đoạn 11 năm (2005 - 2015), kết quả của luận án góp phần phục vụ cho thực tiễn xét xử, qua đó, giải quyết đúng đắn vụ án hình sự, bảo đảm xử lý đúng người, đúng tội và đúng pháp luật, cũng như định tội danh và quyết định hình phạt có căn cứ và xác đáng, góp phần đấu tranh phòng, chống các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính.

- Ngoài ra, luận án có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho công tác nghiên cứu, giảng dạy về khoa học pháp lý nói chung, khoa học luật hình sự, tội phạm học nói riêng và cho các cán bộ thực tiễn đang công tác tại các cơ quan bảo vệ pháp luật trong quá trình xử lý các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

Luật tố tụng hình sự, Luật thi hành án hình sự và Tội phạm học.    

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

1.   Nguyễn Kim Chi (2015), “Những kiến nghị hoàn thiện các quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam đối với các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính” Tạp chí Nghề luật  số chuyên đề Kỷ niêm 70 năm ngày thành lập nước CHXHCN Việt Nam- 2015.

2.   Nguyễn Kim Chi (2015)“Tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính trong luật hình sự Việt Nam”, Tạp chí Nội Chính số 24 (11/2015).

3.   Nguyễn Kim Chi (2015)“Những tồn tại trong thực tiễn xét xử các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính, nguyên nhân và giải pháp”, Tạp chí Nghề luật số 9 (10/2015).

4.   Nguyễn Kim Chi (2015)“Những hình thức của trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính”, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật số 10 (283)/2015 .

5.   Nguyễn Kim Chi (2015)“Nâng cao hiệu quả áp dụng các quy định về trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính”, Tạp chí Nội chính số 28 (11/2015).

>>>>> Thông tin LATS bang tiếng Anh.

                                                           

 Đinh Thủy - Ban Đào tạo, ĐHQGHN
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   |