Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Bùi Huy Toàn
Tên đề tài luận án: Giá trị văn hóa của lễ hội cổ truyền ở tỉnh Phú Thọ

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Bùi Huy Toàn                  

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh:     01/5/1985                                                         

4. Nơi sinh: Phú Thọ

5. Quyết định công nhận  nghiên cứu sinh số: 4023/QĐ-ĐT ngày 27/11/2012 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

Quyết định số 259/QĐ-VNH ngày 16/11/2015 của Viện trưởng Viện Việt Nam học và KHPT, Đại học Quốc gia Hà Nội: gia hạn thời gian học tập thêm 12 tháng.

7. Tên đề tài luận án: Giá trị văn hóa của lễ hội cổ truyền ở tỉnh Phú Thọ

8. Chuyên ngành: Việt Nam học

9. Mã số: 62 22 01 13

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:           Hướng dẫn chính: GS.TS Phạm Hồng Tung

                                                            Hướng dẫn phụ: GS.TS Ngô Đức Thịnh

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án là công trình khoa học nghiên cứu một cách tổng thể và hệ thống về lễ hội cổ truyền ở tỉnh Phú Thọ.

- Luận án tiếp cận lễ hội cổ truyền dưới góc độ liên ngành của Khu vực học, kết quả nghiên cứu làm rõ những giá trị văn hóa đặc trưng của lễ hội gắn với không gian văn hóa Đất Tổ.

- Luận án đề xuất những mô hình và giải pháp khoa học nhằm bảo tồn - phát huy giá trị văn hóa của lễ hội cổ truyền, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn tiếp theo.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

- Luận án có thể trở thành tài liệu tham khảo cho học viên, sinh viên các ngành Việt Nam học, Văn hóa – Du lịch, Quản lý văn hóa… ở các trường đại học, cao đẳng.

- Kết quả nghiên cứu của luận án, đặc biệt là những đề xuất, khuyến nghị khoa học sẽ là gợi ý cho các cấp quản lý địa phương nghiên cứu, tham khảo và vận dụng vào công tác quy hoạch, tổ chức, phát huy giá trị của di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Tiếp tục nghiên cứu sâu về những giá trị văn hóa đặc trưng của lễ hội cổ truyền ở tỉnh Phú Thọ và tác động lan tỏa của chúng.

- Nghiên cứu về sự biến đổi của lễ hội cổ truyền trong bối cảnh xã hội hiện nay.

- Nghiên cứu về vấn đề quản lý lễ hội cổ truyền.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án (liệt kê theo trình tự thời gian):

[1] Bùi Huy Toàn (2015), “Tín ngưỡng thờ Thành hoàng ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ”, Tạp chí Văn hóa dân gian – tạp chí chuyên ngành nghiên cứu văn hóa (ISSN 0866-7284, số 5 (161), 10/2015), tr.74-77.

[2] Bùi Huy Toàn (2015), “Tín ngưỡng phồn thực trong lễ hội Trò Trám ở Tứ Xã, Lâm Thao, Phú Thọ”, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (ISSN 0866-8655, số 5 (161), 11/2015), tr.77-79.

[3] Bùi Huy Toàn (2015), “Mối quan hệ giữa truyền thuyết và tín ngưỡng thờ Quốc Tổ Hùng Vương ở Việt Nam”, Tạp chí khoa học – Trường Đại học Hà Tĩnh (ISSN 0866-7594, số 6, 12/2015), tr.53-60.

>>>>> Xem thông tin tiếng Anh.

 IVIDES - VNU
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   |