Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Vũ Thị Thùy Dung
Tên đề tài luận án: Sự thay đổi việc làm của dân nhập cư ở Đà Lạt trong vòng 10 năm trở lại đây Tên đề tài luận án: Sự thay đổi việc làm của dân nhập cư ở Đà Lạt trong vòng 10 năm trở lại đây

1. Họ và tên  nghiên cứu sinh: Vũ Thị Thùy Dung

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 20/10/1983

4. Nơi sinh: Hải Dương

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2999/2013/QĐ-XHNV- SĐH, ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Văn bản thay đổi tên đề tài tại quyết định số 624/QĐ-SĐH, ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

7. Tên đề tài luận án: Sự thay đổi việc làm của dân nhập cư ở Đà Lạt trong vòng 10 năm trở lại đây

8. Chuyên ngành: Xã hội học

9. Mã số: 62310301

10. Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS. Trịnh Văn Tùng

11. Tóm tắt kết quả mới của luận án:

ü    Trên cơ sở nghiên cứu cơ sở lý luận của đề tài, luận án bổ sung vào lý luận về dân nhập cư: đưa ra khái niệm mới về dân nhập cư, nhập cư ngắn hạn, nhập cư dài hạn và dân không nhập cư.

ü    So với các nghiên cứu ở trong nước, lần đầu tiên luận án đi vào tìm hiểu lao động nhập cư ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.

ü    Trên cơ sở tìm hiểu về thực trạng việc làm và sự thay đổi việc làm của người nhập cư, luận án đã chỉ ra được thị trường nhà nước không phù hợp cho người nhập cư.

ü    Khác với nhiều nghiên cứu về tác động của vốn xã hội, nghiên cứu này chỉ ra vốn xã hội chỉ là yếu tố ảnh hưởng tương đối ít, mang tính chất “bôi trơn” trong quá trình thay đổi việc làm của người nhập cư ở Đà Lạt.

ü    Trên cơ sở tìm hiểu những khó khăn của lao động nhập cư, luận án đề xuất các giải pháp ưu tiên cho người nhập cư ổn định việc làm tại nơi ở mới.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: 1/Chính quyền và người dân Đà Lạt nói riêng, chính quyền và địa phương nơi có dân nhập cư có thể tham khảo để bổ sung và hoàn thiện chính sách tại địa phương; 2/ Làm tài liệu tham khảo và giảng dạy về dân số, xã hội học về di dân và dân nhập cư tại các trường đại học và các cơ sở giáo dục khác.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Vai trò của dân nhập cư trong thị trường lao động, mối quan hệ của dân nhập cư và sự phát triển thị trường lao động.

14. Các công trình đã công bố liên quan đến luận án:

1.   Vũ Thị Thùy Dung (2014), “Tác động tích cực của vốn xã hội trong sự phát triển nguồn nhân lực trẻ ở Tây Nguyên hiện nay”, Tạp chí Xã hội học (4), tr.21 – 28.

2.   Vũ Thị Thùy Dung (2016), “Vai trò của vốn xã hội đối với sự thay đổi việc làm của người nhập cư ở Đà Lạt”, Tạp chí Xã hội học (1), tr.56-63.

>>>>> Xem bản thông tin tiếng Anh.

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   |