Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Ngọc Bảo
Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu sản xuất vắc xin phòng bệnh than do Bacillus anthracis ở quy mô phòng thí nghiệm”

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Ngọc Bảo           

2.Giới tính:  Nam

3. Ngày sinh:     08/12/1975                                                       

4. Nơi sinh:  Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: 2934/QĐ-KHTN-CTSV ngày 07/9/ 2011 của Đại học KHTN – Đại học Quốc gia Hà nội           

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: QĐ số 255/QĐ-ĐHKHTN ngày 02/02/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên về việc gia hạn thời gian học tập

7. Tên đề tài luận án:Nghiên cứu sản xuất vắc xin phòng bệnh than do Bacillus anthracis ở quy mô phòng thí nghiệm”

8. Chuyên ngành:  Vi sinh vật học                                 

9. Mã số: 62420107

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:           Hướng dẫn chính: TS. Đoàn Trọng Tuyên          

                                                            Hướng dẫn phụ:    TS. Lê Thu Hà

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

            - Phân lập được các chủng than lưu hành tại các ổ dịch ở miền núi phía Bắc Việt Nam (15 chủng). Tuyển chọn được chủng BaVCM1167 đủ tiêu chuẩn để sản xuất vắc xin. Đánh giá được mức độ tương đồng về kháng nguyên bảo vệ (PA) giữa các chủng than gây bệnh đã phân lập được và chủng dự tuyển BaVCM1167. Đánh giá được độc tính của chủng gây bệnh 4NS (LD50= 50 bào tử).

            - Xây dựng quy trình, sản xuất được hai loại vắc xin phòng bệnh than quy mô phòng thí nghiệm: vắc xin than bào tử sống giảm độc lực (TTB) và vắc xin than hấp phụ (VHP).

            - Đánh giá được tính an toàn, sinh miễn dịch, hiệu lực bảo vệ của vắc xin trên mô hình động vật.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: vắc xin than TTB và VHP có thể dùng để phòng bệnh than cho động vật, tiến tới sản xuất vắc xin than phòng bệnh cho người.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo: Hoàn thiện và tối ưu các quy trình sản xuất vắc xin, đánh giá thử nghiệm trên các mô hình khác nhau.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

      [1]. Nguyễn Ngọc Bảo, Đoàn Trọng Tuyên, Nguyễn Xuân Thành (2013), “Nghiên cứu đặc điểm di truyền phân tử một số yếu tố độc lực của chủng Bacillus anthracis lưu hành ở khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam”, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ sinh học toàn quốc 2013, Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, quyển 1, trang 594-598.

     [2]. Nguyễn Ngọc Bảo, Nguyễn Minh Tiếp, Đoàn Trọng Tuyên, Nguyễn Xuân Thành (2014), “Nghiên cứu một số đặc điểm lưu hành bệnh than tại một số tỉnh miền núi phía Bắc Việt nam”, Tạp chí Y học Quân sự, số 298, trang 25-30.

      [3]. Nguyễn Ngọc Bảo, Đoàn Trọng Tuyên, Cao Thị Minh Ngọc, Phạm Thị Kim Nhung, Nguyễn Xuân Thành (2014), “Đánh giá tính an toàn, sinh miễn dịch và hiệu lực bảo vệ của vacxin dự phòng bệnh than trên động vật thí nghiệm”, Tạp chí Y học Quân sự, số 300, trang 13-17.

>>>>> Xem bản thông tin tiếng Anh.

 Phòng SĐH - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   |