Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCSS Virany SENGTIANTHR
Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu biến động lớp phủ và sử dụng đất phục vụ phát triển bền vững tỉnh Savannakhet, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào bằng công nghệ viễn thám và GIS”

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Virany SENGTIANTHR     

2.Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh:     30/10/1966                                                            

4. Nơi sinh: CHDCND Lào

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 4833/QĐ-KHTN-CTSV ngày 30/12/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu biến động lớp phủ và sử dụng đất phục vụ phát triển bền vững tỉnh Savannakhet, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào bằng công nghệ viễn thám và GIS”

8. Chuyên ngành: Bản đồ, Viễn thám và GIS                        

9. Mã số: 62 44 02 14

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:           Hướng dẫn chính: PGS.TS Nguyễn Ngọc Thạch

                                                            Hướng dẫn phụ: PGS.TS Nguyễn Đình Minh

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

1)   Sử dụng thành công trong việc kết hợp viễn thám đa thời gian đưa vào hai mùa: khô và ướt cho sử dụng đất lập bản đồ dùng phục vụ các mục tiêu quản lý và phát triển bền vững tài nguyên rừng ở tỉnh Savannakhets, tạo cơ sở khoa học cho việc áp dụng phổ biến rộng rãi trên toàn bộ nước CHDCND Lào;

2)   Việc áp dụng thành công bằng cách sử dụng phương pháp phân tích hồi quy với phần mềm XLSTATS và ArcGIS phân tích trước raster được sử dụng để phân tích và đánh giá các mối quan hệ của những thay đổi trong sử dụng đất/lớp phủ với hầu hết các thông số của các biến dự báo thiên nhiên, xã hội và kinh tế trong tương lai, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững tại Savanakhest nói riêng và Lào nói chung.

3)   Dự báo khả năng trồng rừng đến năm 2020 để hỗ trợ phát triển bền vững trong quản lý rừng hiệu quả, giám sát môi trường, và cho độ che phủ đất và quy hoạch sử dụng đất.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: Những số liệu và kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ là nguồn tài liệu tổng hợp đáng tin cậy và cần thiết phục vụ cho việc nghiên cứu biến động lớp phủ và sử dụng đất phục vụ phát triển bền vững tỉnh Savannakhet, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Nghiên cứu sâu hơn có thể được áp dụng cho các tỉnh khác ở Lào tính đến các yêu cầu nêu trên để phát triển bền vững.  

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1] Virany SENGTIANTHR, Nguyễn Ngọc Thạch and Phạm Xuân Cảnh (2013), Thay đổi sử dụng đất  tại tỉnh Svannakhet, Lào sử dụng công nghệ viễn thám và GIS, Hội nghị Châu Á lần thứ 34 về viễn thám năm 2013, Bali, Indonesia.

[2] Nguyễn Ngọc Thạch, Lê Thị Khánh Hòa, Virany SENGTIANTHR, Phạm Xuân Cảnh Phạm Việt Hồng (2014), “Sử dụng chỉ số NDVI trong phân tích rừng khộp tại tỉnh Svannakhet, Lào”, Hội nghị Châu Á lần thứ 35 về viễn thám năm 2014, Nay Pyi Taw, Myanmar.

[3] Virany SENGTIANTHR, Nguyễn Ngọc Thạch, Lê Thị Khánh Hòa Phạm Xuân Cảnh (2015), “Lập bản đồ và phân tích lớp phủ đất và sử dụng đất cho phát triển bền vững tại tỉnh Svannakhet, Là”, Kỷ yếu Hội nghị Châu Á lần thứ 36 về viễn thám năm 2015, Manila,Philippines.                                                          

>>>>> Xem bản thông tin tiếng Anh.

 Quang Lợi - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   |