Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Trần Đăng Hiên
Tên đề tài luận án: Một số kỹ thuật phòng chống giả mạo ảnh số

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Trần Đăng Hiên

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 06/08/1983

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 1142/QĐ-CTSV, ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Thay đổi tên đề tài theo quyết định số 273/QĐ-ĐT ngày 6/4/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ..

7. Tên đề tài luận án: Một số kỹ thuật phòng chống giả mạo ảnh số

8. Chuyên ngành: Hệ thống thông tin

 9. Mã số: 62 48 01 04

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trịnh Nhật Tiến; PGS.TS Phạm Văn Ất

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Đề xuất thuật toán điều chỉnh cộng giải bài toán NMF, Thuật toán có tốc độ tính toán nhanh hơn một số thuật toán đã biết trước đây.

- Đề xuất một số lược đồ thủy vân bán dễ vỡ sử dụng phân tích ma trận QR và NMF.

- Đề xuất hai thuật toán phát hiện ảnh giả mạo dạng cắt/dán (copy/move) sử dụng phép biến đổi DCT và DWT động.

- Đề xuất thuật toán phát hiện ảnh giả mạo có lấy mẫu lại bằng cách sử dụng phép biến đổi hiệu và lọc thông cao của phép biến đổi DWT.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

- Xây dựng các ứng dụng phát hiện ảnh giả mạo tự động giúp cho mọi người và các cơ quan chức năng có thể dễ dàng xác định các ảnh có nghi ngờ là giả mạo.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Nghiên cứu các công cụ, lý thuyết mới ứng dụng trong việc xây dựng các phương pháp phòng chống và phát hiện ảnh giả mạo.

- Nghiên cứu các phương pháp mới dựa trên các hướng khác như đặc điểm của các thiết bị thu nhận, tính chất vật lý trong ảnh, các phép biến đổi ảnh,…

- Nghiên cứu các dạng ảnh giả mạo khác như giả mạo dạng tăng cường ảnh, ảnh được tạo ra từ máy tính,…

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1.   Trần Đăng Hiên, Phạm Văn Ất, Trịnh Nhật Tiến (2013), “Một thuật toán đối sánh bền vững phát hiện ảnh giả mạo dạng cắt/dán dựa trên ma trận hệ số DCT”, Kỷ yếu hội thảo quốc gia lần thứ XVI “Một số vấn đề chọn lọc của công nghệ thông tin và truyền thông”, Tr. 254-261.

2.   Trần Đăng Hiên, Đỗ Văn Tuấn, Nguyễn Ngọc Hưng, Phạm Văn Ất (2013), “Một số lược đồ thủy vân mới dựa trên phân tích QR”, Chuyên san Các công trình nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, Tạp chí Công nghệ thông tin và truyền thông, Tập V-1, số 10(30).

3.   Trần Đăng Hiên, Phạm Văn Ất, Trịnh Nhật Tiến (2014), “Một thuật toán phát hiện ảnh giả mạo dạng cắt/dán sử dụng phép biến đổi DWT động”, Kỷ yếu hội thảo quốc gia lần thứ 7 Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin - FAIR, Thái Nguyên.

4.   Trần Đăng Hiên, Nguyễn Ngọc Hưng, Phạm Văn Ất (2015), “Phát hiện ảnh giả mạo có các vùng được lấy mẫu tăng dựa trên phép biến đổi hiệu và lọc thông cao DWT”, Chuyên san Các công trình nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, Tạp chí Công nghệ thông tin và truyền thông, tập V-2, số 14 (34) tháng 12/2015.

5.   Tran Đang Hien, Đo Van Tuan, Pham Van At, Le Hung Son (2015), “A novel algorithm for nonnegative matrix factorization”, Special Issue on Journal of New Mathematics and Natural Computation, Vol. 11, No. 2 (2015), pp. 121–133. (Scopus index).

6.   Tran Đang Hien, Đo Van Tuan, Pham Van At, Le Hung Son (2012), “A novel algorithm for nonnegative matrix factorization”, Proceeding of The 16th Asia Pacific Symposium on Intelligent and Evolutionary Systems, Kyoto university, Kyoto, Japan, 2012, pp. 117-123, ISBN978-4-9906692-0-1.

>>>>> Xem bản thông tintiếng Anh.

 Tạ Hạnh - VNU - UET
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   |