Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông báo bảo vệ LATS cấp Đại học Quốc gia
Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN tổ chức bảo vệ Luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Nguyễn Khương, sinh ngày 09/09/1975, tại Hà Nội.

Đề tài: Tái cấu trúc ngân hàng Thương mại Việt Nam theo các chuẩn mực Basel II – Nghiên cứu điển hình tại ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam

Chuyên ngành: