Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Đào Thị Hồng Hạnh
Tên đề tài luận án: Câu trao – nhận trong tiếng Nhật (Đối chiếu với tiếng Việt)

1. Họ và tên NCS:         Đào Thị Hồng Hạnh                 

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh:     16/12/1974                                           

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2213/2011/QĐ-XHNV-SĐH, ngày 21/11/2011 của Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: 

- Gia hạn thời gian thực hiện luận án 1 năm theo Quyết định số 167/QĐ-XHNV, ngày 31/12/2014

- Gia hạn thời gian thực hiện luận án 09 tháng theo Quyết định số 1303/QĐ-XHNV, ngày 20/01/2016

- Chỉnh sửa tên đề tài theo Quyết định số 2209/QĐ-XHNV, ngày 08/7/2016

7. Tên đề tài luận án: Câu trao – nhận trong tiếng Nhật (Đối chiếu với tiếng Việt)

8. Chuyên ngành:   Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu       9. Mã số:   62 22 01 10 

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:           PGS.TS Nguyễn Thị Việt Thanh

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án đã mô tả một cách hệ thống “câu trao – nhận”, một dạng câu đặc biệt trong tiếng Nhật với góc nhìn của một người nghiên cứu Việt Nam, từ các bình diện kết học, nghĩa học và dụng học, trong đó đặc biệt chú ý các kiểu nghĩa của động từ trao – nhận, các lớp nghĩa, vai nghĩa, cấu trúc nghĩa biểu hiện của câu.

-  Từ góc độ của lý luận về ngữ pháp hóa, luận án đã xác định và phân tích ba mức độ trong quá trình chuyển từ nghĩa thực sang nghĩa ngữ pháp của các động từ trao – nhận, dẫn đến hiện tượng hư hóa các lớp nghĩa cơ bản và khả năng đảm nhiệm vai trò của động từ phụ trợ trong câu, tạo nên đặc trưng của câu trao – nhận trong tiếng Nhật.

- Thông qua việc đối chiếu câu trao – nhận trong tiếng Nhật và câu có nghĩa tương đương trong tiếng Việt, luận án đã làm rõ sự khác biệt về cấu trúc, đặc điểm ngữ nghĩa, ngữ dụng của dạng câu này ở hai ngôn ngữ, đặc biệt phân tích mức độ cảm nhận khác nhau về sắc thái ơn huệ của người Nhật và người Việt khi sử dụng câu trao – nhận. Điều này dẫn đến khả năng xuất hiện phổ biến hơn trong giao tiếp của câu trao – nhận trong tiếng Nhật.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn (nếu có):

- Biên soạn sách tham khảo cho sinh viên Việt Nam học tiếng Nhật và sinh viên Nhật Bản học tiếng Việt.

- Phục vụ công tác giảng dạy tiếng Nhật cho người Việt và tiếng Việt cho người Nhật, hỗ trợ các kỹ năng trong việc dịch thuật, biên soạn từ điển song ngữ (Nhật – Việt, Việt – Nhật) ở Việt Nam.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo (nếu có): Nghiên cứu điều kiện ngữ dụng quy định sự có mặt của động từ trao – nhận trong câu.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án (liệt kê các công trình theo thứ tự thời gian):

[1] Đào Thị Hồng Hạnh (2011), Vị thế giao tiếp và việc dùng động từ trao - nhận trong tiếng Nhật,Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống (5), tr.29-32.

[2] Đào Thị Hồng Hạnh (2011), Về nhóm động từ mang nghĩa trao tặng trong tiếng Nhật, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia “Những vấn đề giảng dạy tiếng Nhật tại Việt Nam”, Đại học Hà Nội, tr.5-12.

[3] Đào Thị Hồng Hạnh (2013), Vai trò của vị trí quan sát khi sử dụng các động từ trao – nhận trong tiếng Nhật, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Nghiên cứu, dạy – học tiếng Nhật  và Nhật Bản học trong chiến lược đào tạo nguồn nhân lực quốc tế ”, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, tr.27-34.

[4] Đào Thị Hồng Hạnh (2016), Vài nét về quá trình hình thành nhóm động từ trao - nhận trong tiếng Nhật hiện đại , Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống (1), tr.52-56.

[5] Đào Thị Hồng Hạnh (2016), Đặc điểm ngữ nghĩa của nhóm động từ trao tặng trong tiếng Nhật và tiếng Việt , Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư (6), tr.26-32.

 

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   |