Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Ngọc Mai
Tên đề tài luận án: Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Việt Nam: Nhân tố tác động và hàm ý chính sách

1. Họ và tên nghiên cứu sinh:Nguyễn Thị Ngọc Mai                        

2.Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 10/8/1984                                                               

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 3643/QĐ-ĐHKT ngày 26/12/2013.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Việt Nam: Nhân tố tác động và hàm ý chính sách

8. Chuyên ngành:  Kinh tế quốc tế                                 

9. Mã số:  62 31 01 06

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:           Hướng dẫn chính: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Anh

                                                            Hướng dẫn phụ: TS. Nguyễn Cẩm Nhung

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Thứ nhất, về mặt lý thuyết, hệ thống hóa cơ sở lý luận về đầu tư trực tiếp nước ngoài và nhân tố tác động đến đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Thứ hai, về mặt thực tiễn: Dựa trên cơ sở lý luận về đầu tư trực tiếp nước ngoài, luận án  phân tích các nhân tố tác động thúc đẩy đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Việt Nam và đưa ra hàm ý chính sách đối với Chính phủ Việt Nam để thúc đẩy dòng vốn đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Việt Nam.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

Luận án là tài liệu tham khảo hữu ích cho các cơ quan quản lý vĩ mô trong việc hoạch định chính sách đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Việt Nam, cũng như nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp Việt Nam về tác động của các nhân tố vĩ mô đến hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài để từ đó có được chiến lược kinh doanh phù hợp cho doanh nghiệp.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Định lượng mối quan hệ của các nhân tố khác thúc đẩy hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài đó là: các hiệp định thương mại và đầu tư của Việt Nam, chính sách của chính phủ (thuế), chi phí sản xuất (chi phí tiền lương cho lao động), điều kiện kinh doanh (sự phát triển khoa học công nghệ của quốc gia) và các nhân tố kéo ở nước nhận đầu tư.

- Nghiên cứu các nhân tố đẩy đầu tư trực tiếp ra nước ngoài ở góc độ vi mô (doanh nghiệp).

- Định lượng các nhân tố thúc đẩy hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài đối với từng lĩnh vực đầu tư của Việt Nam đó là: công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

(1) Nguyễn Thị Ngọc Mai (2016), Các nhân tố thúc đẩy đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Hàn Quốc, Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, số 475 tháng 8/2016.

(2) Nguyễn Thị Ngọc Mai (2016), Các nhân tố thúc đẩy đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Trung Quốc, Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương số cuối tháng 5/2016.

(3) Nguyễn Thị Ngọc Mai (2016), Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam, Tạp chí Kinh tế Phát triển, số 226 (II), tháng 4/2016.

(4) Nguyễn Thị Ngọc Mai (2016), Các nhân tố thúc đẩy đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Việt Nam, Tạp chí Kinh tế phát triển, số 225(II), tháng 3/2016.

(5) Nguyễn Thị Ngọc Mai (2015), Kinh nghiệm đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Malaysia, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 22 tháng 11/2015.

 Quốc Toản - VNU - UEB
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   |