Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Trần Việt Dung
Tên đề tài luận án: Áp dụng Hiệp ước vốn Basel II: Kinh nghiệm Quốc tế và Hàm ý cho Việt Nam

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Trần Việt Dung

2.Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 30/05/1977

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận  nghiên cứu sinh: Số 2224/QĐ-ĐHKT ngày 03/11/2011

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định số3295/QĐ-ĐHKT ngày 19/8/2014 điều chỉnh tên đề tài từ “Khả năng áp dụng hiệp ước vốn Basel II trong quản trị rủi ro ở ngân hang Ngoại thương Việt Nam”  thành “Áp dụng Hiệp ước vốn Basel II: Kinh nghiệm Quốc tế và Hàm ý cho Việt Nam”

7. Tên đề tài luận án: Áp dụng Hiệp ước vốn Basel II: Kinh nghiệm Quốc tế và Hàm ý cho Việt Nam

8. Chuyên ngành: Kinh tế Quốc tế

9. Mã số: 62 31 01 06

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:         PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn

                                                            PGS.TS Trần Thị Thanh Tú

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Làm rõ tính hiệu quả, toàn diện và linh động của khung quản trị rủi ro Basel II, đồng thời xây dựng các điều kiện áp dụng Hiệp ước vốn Basel trong hệ thống ngân hàng

- Phân tích các bài học kinh nghiệm áp dụng Hiệp ước vốn Basel trong hệ thống ngân hàng Trung Quốc và Nhật Bản

- Phân tích những thách thức trong việc áp dụng Hiệp ước vốn Basel ở hệ thống ngân hàng Việt Nam

- Đề xuất một số giải pháp để hệ thống ngân hàng Việt Nam áp dụng thành công Hiệp ước vốn Basel trên cả ba trụ cột

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

- Bài học kinh nghiệm của Nhật Bản và Trung Quốc (xây dựng và ban hành các khuôn khổ pháp lý liên quan, hướng dẫn các ngân hàng thương mại, nâng cao và cải tiến phương pháp thanh tra giám sát…) có thể được Ngân hàng nhà nước và Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng học hỏi, tạo điều kiện thuận lợi cho các ngân hàng thương mại áp dụng Hiệp ước vốn Basel II.

- Kinh nghiệm xây dựng mô hình đo lường rủi ro, kho dữ liệu phục vụ đo lường rủi ro và cách thức quản trị rủi ro, duy trì hệ số vốn của các ngân hàng thương mại Trung Quốc và Nhật Bản rất hữu ích cho các ngân hàng Việt Nam.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Đánh giá tác động của việc áp dụng Hiệp ước vốn Basel đến hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam

- Dự báo những thách thức trong việc áp dung Basel III ở hệ thống ngân hàng Việt Nam

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1] Kinh nghiệm áp dụng Hiệp ước vốn Basel II trong hệ thống ngân hàng Nhật Bản. Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á số 11/2016

[2] Kinh nghiệm áp dụng Hiệp ước vốn Basel II trong hệ thống ngân hàng Trung Quốc. Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 11/2013

[3] Những bài học rút ra từ cuộc khủng hoảng Achentiana năm 2000. Tạp chí Châu Mỹ ngày nay số 5/2003

 Quốc Toản - VNU - UEB
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   |