Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Bùi Thị Hồng Thúy
Tên đề tài luận án: Đảng bộ tỉnh Hà Tây lãnh đạo công tác dân vận từ năm 1991 đến năm 2008

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Bùi Thị Hồng Thúy                      

2.Giới tính:  Nữ

3. Ngày sinh: 18-09-1983                                                                              

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 2999/2013/QĐ-XHNV ngày 30/12/2013 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

- Điều chỉnh tên đề tài luận án tiến sĩ theo Quyết định số 732/QĐ-SĐH, ngày 26-10-2015 của Hiệu Trưởng trường ĐH KHXH và NV.

- Điều chỉnh tên đề tài luận án tiến sĩ theo Quyết định số 1021/QĐ-XHNV, ngày 29-3-2016 của Hiệu Trưởng trường ĐH KHXH và NV.

7. Tên đề tài luận án: Đảng bộ tỉnh Hà Tây lãnh đạo công tác dân vận từ năm 1991 đến năm 2008

8. Chuyên ngành:  Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam                    

9. Mã số: 62 22 03 15

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:         PGS.TS Ngô Đăng Tri

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án làm rõ những yếu tố tác động tới công tác dân vận ở Hà Tây và những chủ trương lớn của Đảng về công tác dân vận.

- Luận án trình bày các chủ trương của Đảng bộ tỉnh Hà Tây về công tác dân vận và quá trình chỉ đạo thực hiện công tác dân vận của Đảng bộ từ năm 1991 đến năm 2008.

- Luận án đánh giá những ưu điểm, hạn chế của Đảng bộ tỉnh Hà Tây trong lãnh đạo công tác dân vận.

- Luận án đúc rút một số bài học kinh nghiệm phục vụ thực tiễn từ công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh Hà Tây.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

Luận án sau khi hoàn thiện có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo phục vụ cho các Đảng bộ trong quá trình lãnh đạo công tác dân vận. Luận án có thể làm tư liệu tham khảo để nghiên cứu Lịch sử Đảng bộ tỉnh Hà Tây giai đoạn 1991-2008.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo công tác dân vận trong thời kỳ đổi mới.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

Bùi Thị Hồng Thúy (2016), “Đảng bộ thành phố Hà Nội lãnh đạo thực hiện công tác dân vận (2010-2015), Tạp chí Lịch sử Đảng (308), tr. 96-99.

Bùi Thị Hồng Thúy (2016), “Bài học kinh nghiệm về công tác dân vận của Đảng”, Tạp chí Giáo dục lý luận (250), tr. 25-27.                                                                  

 

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   |