Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Đồng Thị Yến
Tên đề tài luận án: Định kiến đối với người đồng tính

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Đồng Thị Yến            

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 15/05/1988                                            

4. Nơi sinh: Hải Dương

5. Quyết định công nhận NCS số: 2999/2013/QĐ-XHNV-SĐH do Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và nhân văn- Đại học Quốc gia Hà Nội kí ngày 30 tháng 12 năm 2013.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Định kiến đối với người đồng tính

8. Chuyên ngành: Tâm lý học                                   

9. Mã số: 62 31 04 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: Hướng dẫn 1: PGS.TS Trần Thu Hương; Hướng dẫn 2: PGS.TS Phạm Thị Thu Hoa

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Luận án không những góp phần hệ thống hoá, cập nhật một số vấn đề lý luận có liên quan tới định kiến mà còn thiết kế khung lý thuyết và bộ công cụ đo lường định kiến đối với người đồng tính ở sinh viên.

Về mặt thực tiễn, qua điều tra khảo sát, luận án phát hiện sinh viên thể hiện định kiến đối với người đồng tính nam ở mức độ cao nhưng lại thể hiện định kiến ở mức độ thấp đối với người đồng tính nữ; mức độ định kiến ở từng thành tố khuôn mẫu, phản ứng cảm xúc và niềm tin tiêu cực là khác nhau trên từng tiểu thang đo lường định kiến đối với người đồng tính nữ, đồng tính nam. Tuy nhiên, phản ứng cảm xúc là thành tố được sinh viên thể hiện định kiến ở mức độ cao nhất so với hai thành tố còn lại.

Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng định kiến đối với người đồng tính chịu ảnh hưởng của tất cả các yếu tố được khảo sát; trong đó, truyền thông và các giá trị truyền thống về vai trò giới có ảnh hưởng mạnh nhất đến định kiến đối với người đồng tính ở sinh viên.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Kết quả nghiên cứu của luận án là một trong những nguồn tài liệu tham khảo cho giảng viên, sinh viên, các tổ chức bảo vệ và thúc đẩy quyền của cộng đồng người đồng tính, song tính và chuyển giới ở Việt Nam cũng như các tổ chức dân sự khác trong việc nghiên cứu, đánh giá định kiến. Điều này sẽ giúp cung cấp cơ sở khoa học cho việc thúc đẩy vấn đề hợp pháp hoá hôn nhân đồng giới ở nước ta hiện nay.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Những hành vi định kiến ngầm đối với người đồng tính hay mối quan hệ giữa cha mẹ và thanh thiếu niên đồng tính trong bối cảnh văn hoá Việt Nam sẽ là một hướng nghiên cứu trong tương lai.

14. Các công trình đã công bố liên quan đến luận án:

1. Đồng Thị Yến, Phạm Thị Thu Hoa (2015), “Định kiến, kỳ thị và phân biệt đối xử đối với người đồng tính và chuyển giới ở Việt Nam”, Tạp chí Khoa học, (5), tr.70-77.

2. Đồng Thị Yến (2016), “Thực trạng định kiến đối với người đồng tính nam”, Tạp chí Tâm lý học xã hội (10), tr.25-32.

3. Đồng Thị Yến (2016), Định kiến của sinh viên đối với người đồng tính nam và đồng tính nữ, Tạp chí Tâm lý học xã hội (11), tr.149-157.

4. Phạm Thị Thu Hoa, Đồng Thị Yến (2017), “Một số yếu tố ảnh hưởng đến định kiến đối với người đồng tính”, Tạp chí Tâm lý học xã hội (4), tr.3-14.

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   |