Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thanh Hồng
Tên đề tài luận án: Những cách tân về nghệ thuật trong truyện ngắn của một số cây bút nữ thời kì 1986 đến nay (Nguyễn Thị Thu Huệ, Nguyễn Ngọc Tư, Đỗ Bích Thúy)

1. Họ và tên NCS:         Nguyễn Thanh Hồng               

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh:     07/11/1984                                           

4. Nơi sinh: Phú Thọ

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3202/QĐ-SĐH, ngày 8/11/2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Thay đổi tên đề tài Luận án theo quyết định số 2213/QĐ-XHNV, ngày 08 tháng 07 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

7. Tên đề tài luận án: Những cách tân về nghệ thuật trong truyện ngắn của một số cây bút nữ thời kì 1986 đến nay (Nguyễn Thị Thu Huệ, Nguyễn Ngọc Tư, Đỗ Bích Thúy)

8. Chuyên ngành:                      Văn học Việt Nam                   

9. Mã số:          62 22 01 21

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:           PGS.TS Hà Văn Đức

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Từ bình diện tìm hiểu những cách tân nghệ thuật của một số cây bút nữ, luận án muốn tìm hiểu sâu hơn nữa về những cách tân của thể loại truyện ngắn Việt Nam nói riêng, cũng như văn học Việt Nam nói chung, thời kì sau 1986.

Thấy được những nét độc đáo riêng trong phong cách nghệ thuật của ba cây bút nữ này.

Luận án cũng góp phần khẳng định những thành tựu, đóng góp của ba cây bút nữ nói riêng và sáng tác của các nhà văn trong tiến trình đổi mới và hội nhập của văn học Việt Nam đương đại.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn (nếu có):

Ứng dụng vào khảo sát một vài tác giả văn học Việt Nam đương đại, kết quả nghiên cứu của luận án có ý nghĩa cung cấp phương pháp luận và kiến văn cần thiết cho việc tham khảo trong nghiên cứu và giảng dạy.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo (nếu có):

Tìm hiểu cách tân nghệ thuật trong truyện ngắn của một số cây bút nữ là một phần để mở rộng tìm hiểu văn học nữ đương đại.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án (liệt kê các công trình theo thứ tự thời gian):

1.   Nguyễn Thanh Hồng (2010), “Nhân vật trong truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư”,  Tạp chí Diễn đàn văn nghệ Việt Nam (187), tr.17-20.

2.   Nguyễn Thanh Hồng (2016), “Kiểu cốt truyện trong truyện ngắn của một số tác giả nữ gần đây”, Tạp chí Diễn đàn văn nghệ Việt Nam (262), tr. 17-21.

3.   Nguyễn Thanh Hồng (2016), “Nghệ thuật miêu tả nhân vật trong truyện ngắn Nguyễn Thị Thu Huệ”,  Tạp chí Diễn đàn văn nghệ Việt Nam (263),  tr.18-22.

4.   Nguyễn Thanh Hồng (2016),  “Kiểu kết cấu đảo lộn thời gian của sự kiện trong truyện ngắn Bảy ngày trong đời (Nguyễn Thị Thu Huệ)”,  Tạp chí Dạy và học ngày nay (11), tr.70-71,28.

 

 Lê Tân - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   |