Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Lê Sĩ Chính
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu giải pháp xử lý nước thải khai thác và chế biến khoáng sản chì, kẽm tại tỉnh Bắc Kạn

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Lê Sỹ Chính                

2.Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 01/10/1982                                                        

4. Nơi sinh:Thanh Hóa

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Quyết định số 422/QĐ-ĐHKHTN của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên ngày 02/3/2016.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu giải pháp xử lý nước thải khai thác và chế biến khoáng sản chì, kẽm tại tỉnh Bắc Kạn

8. Chuyên ngành: Môi trường đất và nước                

9. Mã số: 62440303

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:       

Hướng dẫn chính: GS.TS. Mai Trọng Nhuận

Hướng dẫn phụ: PGS.TSKH. Nguyễn Xuân Hải

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Đã chế tạo được vật liệu biến tính từ bùn thải khu chế biến sắt và sử dụng thực vật địa phương là cây Sậy (Phragmites), đánh giá được khả năng xử lý các kim loại nặng trong nước thải tại khu mỏ chì, kẽm;

- Đã đánh giá được khả năng xử lý kim loại nặng trong nước sử dụng vật liệu biến tính kết hợp với thực vật và là một giải pháp hiệu quả trong xử lý nước thải khai thác và chế biến khoáng sản chì, kẽm áp dụng tại khu vực Lũng Váng (Chợ Đồn – Bắc Kạn).

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

Giải pháp kết hợp vật liệu và thực vật để xử lý nước thải khai thác và chế biến khoáng sản chì kẽm được đề xuất dựa trên cơ sở tận dụng bùn thải từ hoạt động chế biến khoáng sản và thực vật địa phương. Kết quả thí nghiệm và triển khai thử nghiệm thực tế giải pháp này tại Lũng Váng (Chợ Đồn, Bắc Kạn) cho thấy tính hiệu quả về xử lý và chi phí, thân thiện với môi trường. Nhu cầu ngày càng tăng cao của việc xử lý nước thải khai khoáng, nguồn cung cấp dồi dào bùn thải từ các mỏ chế biến sắt và sự phân bố rộng rãi, tính thích nghi tốt với môi trường của cây Sậy là cơ sở cho thấy ứng dụng của giải pháp này vào thực tế Việt Nam có rất nhiều triển vọng.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

1. Tiến hành triển khai nhân rộng áp dụng giải pháp tích hợp vật liệu – thực vật tại các khu mỏ chì - kẽm Chợ Đồn và một số mỏ có điều kiện tương tự;

2.Thử nghiệm giải pháp xử lý vật liệu hấp phụ và thực vật sau sử dụng.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

1. Lê Sỹ Chính, Mai Trọng Nhuận, Nguyễn Xuân Hải, Nguyễn Thị Hải, Đặng Ngọc Thăng, Nguyễn Tài Giang, Trần Đăng Quy, Nguyễn Thị Hoàng Hà, Đánh giá khả năng xử lý kim loại nặng trong nước sử dụng vật liệu chế tạo từ bùn thải mỏ chế biến sắt, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Các Khoa học Trái đất và Môi trường, ISSN 0866-8612, tập 32, số1S, 2016. Tr. 45-52.

2. Le Sy Chinh, Mai Trong Nhuan, Nguyen Xuan Hai, Nguyen Thi Hai, Dang Ngoc Thang, Nguyen Tai Giang, Doan Dinh Hung, Nguyen Trung Minh, Nguyen Manh Khai, Tran Dang Quy and Nguyen Thi Hoang Ha, The influence of sodium silicate on removal of heavy metals by iron mine tailing, ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences, ISSN 1819-6608,Vol. 11, No. 21, November 2016. p. 12555-12560

 HUS - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   |