Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Bích Thủy
Tên đề tài luận án: "Nghiên cứu đánh giá tình trạng phơi nhiễm Asen của bà mẹ, trẻ em tại tỉnh Hà Nam"

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Bích Thủy

2.Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh:     25 tháng 8 năm 1973                            

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận  nghiên cứu sinh: Số 4761/QĐ-KHTN-CTSV ngày 29/12/2011 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:  Không

7. Tên đề tài luận án: "Nghiên cứu đánh giá tình trạng phơi nhiễm Asen của bà mẹ, trẻ em tại tỉnh Hà Nam"

8. Chuyên ngành:          Hóa Môi trường                                   

9. Mã số:62400120

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:           Hướng dẫn chính:         GS.TS Phạm Hùng Viêt

                                                            Hướng dẫn phụ:       PGS.TS Nguyễn Khắc Hải

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Đây là nghiên cứu đầu tiên về phơi nhiễm Asen của bà mẹ và con của họ ở Việt Nam với phương pháp nghiên cứu bài bản và quy mô số lượng mẫu lớn. Đã nghiên cứu đánh giá được mối tương quan giữa phơi nhiễm Asen trong nguồn nước giếng khoan và tích lũy sinh học ở người mẹ (nước tiểu, tóc, máu); giữa phơi nhiễm và thâm nhiễm Asen của mẹ truyền sang con tại tỉnh Hà Nam, bao gồm 5 xã có lịch sử bị ô nhiễm và 4 xã không bị ô nhiễm làm đối chứng.

- Lần đầu tiên ở Việt Nam nghiên cứu đánh giá thành công và cung cấp những số liệu phân tích hàm lượng Asen trong máu cuống rốn và trong tóc của trẻ sơ sinh của các bà mẹ bị thâm nhiễm Asen để đánh giá thâm nhiễm trước sinh của trẻ sơ sinh tại khu vực có nguồn nước bị ô nhiễm Asen tại Việt Nam.

-    Lần đầu tiên ở Việt Nam nghiên cứu đánh giá thành công về bệnh lý thai sản ở phụ nữ độ tuổi sinh đẻ, sự biến đổi thần kinh hành vi ở trẻ em và mối liên quan đến phơi nhiễm Asen với qui mô khảo sát và số lượng mẫu lớn.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

- Kết quả của luận án là một cơ sở quan trọng cho các nghiên cứu cơ chế gây độc của Asen ở mức phân tử và gen liên quan đến chuyển hóa Asen.

- Những luận cứ và kết quả của luận án là cơ sở khoa học giúp các cơ quan Quản lý Nhà nước hoạch định chính sách giảm thiểu tác hại của ô nhiễm Asen trong môi trường nước và định hướng kế hoạch cung cấp nước sạch, cho cộng đồng dân cư, đặc biệt là tại các vùng nông thôn Việt Nam.

- Các số liệu, tài liệu thu được giúp cho Chính quyền địa phương các cấp, Trung tâm nước sạch và Môi trường nông thôn, Trung tâm y tế dự phòng, các bệnh viện, nhận biết được thực trạng phơi nhiễm Asen của phụ nữ độ tuổi sinh đẻ, đặc biệt là phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh của địa phương, tình hình bệnh lý thai sản để sớm có kế hoạch hành động cụ thể trong việc quản lý ô nhiễm và có các biện pháp kỹ thuật, y tế hỗ trợ giải quyết hậu quả và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Luận án đã đưa ra phương pháp luận nghiên cứu độc học Asen tác động đến con người. Phương pháp luận có thể được tiếp tục hoàn chỉnh và sau đó có thể được áp dụng cho các nghiên cứu trên các vùng khác nhau ở Việt Nam

- Luận án đã đưa ra mối liên quan phơi nhiễm Asen giữa mẹ và con từ trước sinh. Cần có các nghiên cứu tiếp theo về ảnh hưởng đến sự phát triển của đứa trẻ bị thâm nhiễm Asen trước sinh trong các giai đoạn phát triển sau này.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

1. Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Khắc Hải, Tạ Thị Bình, Nguyễn Bích Thủy (2014), “Nghiên cứu ảnh hưởng của phơi nhiễm Asen tới năng lực trí tuệ và sức khỏe tâm thần của trẻ em”, Tạp chí Y dược học Quân sự 39(2), tr. 63-71.

2. Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Khắc Hải, Tạ Thị Bình, Nguyễn Bích Thủy (2014), “Đặc điểm thể lực và trí tuệ của trẻ phơi nhiễm Asen trong cộng đồng”, Tạp chí Sinh lý học Việt Nam 18(1), tr. 32-40.

3. Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Khắc Hải, Tạ Thị Bình, Nguyễn Bích Thủy (2015), “Nghiên cứu ảnh hưởng của phơi nhiễm Asen tới lượng Asen trong tóc mẹ và một số biểu hiện thần kinh hành vi của trẻ em”, Tạp chí Y dược Lâm sàng 108 10(3), tr. 113-118.

4. Nguyễn Bích Thủy, Nguyễn Thị Liên Hương, Nguyễn Khắc Hải, Tạ Thị Bình, Doãn Ngọc Hải, Lê Linh Chi, Phạm Hùng Việt (2016), “Đánh giá mối liên quan giữa phơi nhiễm Asen của phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ và bệnh lý thai sản tại tỉnh Hà Nam”, Tạp chí Khoa học - Đại học Quốc gia Hà Nội 32 (4), tr.310-317.

5. Nguyễn Bích Thủy, Nguyễn Thị Liên Hương, Nguyễn Khắc Hải, Tạ Thị Bình, Doãn Ngọc Hải, Trần Văn Khoa, Lê Linh Chi, Nguyễn Thị Thu Thủy (2016), “Phân tích mối liên quan giữa tần số bất thường vi nhân trong máu cuống rốn của trẻ sơ sinh với phơi nhiễm Asen trước sinh”, Tạp chí Y học thực hành 8(1020), tr. 90-95.

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   |