Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Đoàn Hữu Chức
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu giải pháp truyền năng lượng siêu cao tần phục vụ cho khai thác năng lượng mặt trời

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Đoàn Hữu Chức

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 14-3-1978

4. Nơi sinh: Hải Phòng

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 1142 ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Thay đổi tên đề tài theo Quyết định số 364/QĐ-ĐT, ngày 13/6/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại Học Công Nghệ - Đại Học Quốc Gia Hà Nội về việc thay đổi đề tài luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Đoàn Hữu Chức.

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu  giải pháp truyền năng lượng siêu cao tần phục vụ cho khai thác năng lượng mặt trời

8. Chuyên ngành: Kỹ thuật Điện tử

9. Mã số: 62 52 02 03

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:  Giáo sư, Tiến sĩ Bạch Gia Dương

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

1.   Xây dựng thành công hệ thống thử nghiệm truyền năng lượng không dây ở khoảng cách gần bao gồm máy phát siêu cao tần công suất lớn, tần số 2.45GHz và tuyến thu Rectenna. Công suất phát được hình thành nhờ sử dụng phương pháp cộng công suất đồng pha, đồng biên độ từ các mô đun thành phần. Luận án đề xuất giải pháp thiết kế phối hợp trở kháng dải rộng nhiều thang điện trở cho phép chế tạo các mô đun phát thành phần ổn định hệ số khuếch đại với sai khác pha và biên độ  nhỏ, thỏa mãn điều kiện cộng công suất theo kiểu cầu Wilkinson.

2.   Xây dựng thành công mô hình thử nghiệm thu năng lượng siêu cao tần ở tuyến thu bao gồm anten thu, bộ lọc thông thấp, chỉnh lưu siêu cao tần thành nguồn điện DC đưa ra tải. Luận án đề xuất giải pháp nâng cao hiệu suất của Rectenna trên cơ sở thiết kế bộ phối hợp trở kháng dải hẹp, chọn lọc tần số và  thiết kế bộ chỉnh lưu bội áp nâng cao công suất chỉnh lưu cho các phần tử của anten mảng pha.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: truyền thông tin không dây, truyền năng lượng không dây.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Nghiên cứu xây dựng hệ thống thu với số lượng lớn các phần tử Rectenna; Nghiên cứu giải pháp điều khiển chùm tia viba công suất lớn.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1. Đoàn Hữu Chức, Hoàng Đức Long, Bạch Gia Dương(2012), “Thử nghiệm một khả năng phát công suất băng S ứng dụng cho truyền năng lượng không dây”, Hội thảo toàn quốc về Điện tử - Truyền thông – An toàn thông tin, ATC/REV-2012, Hà nội, Việt nam, tr. 171-175;

2. Chuc Doan Huu, Long Hoang Duc, Duong Bach Gia (2013), “Study, design and fabrication of power amplifier module to be used for wireless power transmission system operating at S band”, Proceedings of the 2013 IEICE Internatinational Conference on Integrated Circuits, Design, and Verification (ICDV 2013), Ho Chi Minh City, Vietnam, pp. 248-252;

3. Chuc Doan Huu, Hoang Duc Long, Bach Hoang Giang, Duong Bach Gia (2013), “Design and fabrication of driver amplifier for Wilkinson power divider operating at S band”, VNU Journal of Mathematics and Physics, Vol.29, N0.3, pp 55-61 .

4.  Doan Huu Chuc, Bach Gia Duong, “Design and fabrication of a high power S band LDMOS amplifier for microwave power transmission and wireless communication”, International Journal of Advancements in Communication Technologies -IJACT, Vol.1: Issue 1, pp.16-20.

5.  Chuc Doan Huu, Duong Bach Gia (2014), “Study, design and fabrication of rectifying antenna circuit topologies for microwave power transmission system operating at S band”,  Proceedings of the 2014 Internatinational Conference on Integrated Circuits, Design, and Verification (ICDV 2014), Hanoi, Vietnam, pp.113-116.

6.  Doan Huu Chuc, Bach Gia Duong (2014), “Design, Simulation and Fabrication of Rectenna Circuit at S - Band for Microwave Power Transmission”, VNU Journal of Mathematics and Physics, Vol.30, N0.3(2014), pp.24-30.

7. Doan Huu Chuc, Bach Gia Duong (2015), “Investigation of Rectifier Circuit Configurations for Microwave Power Transmission System Operating at S Band”, International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE), Vol.5, No.5, October 2015, pp. 967-974.

8. Chuc Doan Huu, Duong Bach Gia (2016),” Design and Fabrication of Rectifying Antenna Circuit for Wireless Power Transmission System Operating At ISM Band”, International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE), Vol. 6(4),pp.1522-1528. 

 Vũ Thanh - VNU - UET
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   |