Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Lê Việt Cường
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu chế tạo vật liệu từ nền Fe có cấu trúc micro-nano định hướng ứng dụng trong y sinh.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Lê Việt Cường                 

2. Giới tính: Nam                 

3. Ngày sinh: 20/08/1985                                                           

4. Nơi sinh: Hà Nội       

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 1142/QĐ-CTSV ngày 28/12/2011 của Trường Đại học Công nghệ.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

- Bổ sung và thay đổi cán bộ hướng dẫn ngày 31/12/2013 và tháng 12/2015.

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu chế tạo vật liệu từ nền Fe có cấu trúc micro-nano định hướng ứng dụng trong y sinh.

8. Chuyên ngành: Vật liệu và linh kiện nano

9. Mã số: chuyên ngành đào tạo thí điểm                      

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Phạm Đức Thắng

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Chế tạo và khảo sát một số tính chất của các màng NiFe dày 10 nm, FePt dày 500 nm và NdFeB dày 5 µm trên đế Si bằng phương pháp phún xạ. Sử dụng lớp đệm, giảm áp suất khí và nhiệt độ phù hợp, các màng có dị hướng từ vuông góc mặt phẳng với lực kháng từ lần lượt là 5 mT, 0,4T và 1,5 T.

- Chế tạo các vi cấu trúc từ kích thước micro FePt và NdFeB bằng phương pháp phún xạ và quang khắc. Các vi cấu trúc từ này có thể tạo ra thành phần từ trường Bz từ mT tới 102 mT và độ biến thiên theo phương z từ 102 tới 104 T/m.

- Chế tạo các vi cấu trúc từ kích thước micro NdFeB và Fe3O4 sử dụng phương pháp in từ và in phun. Các vi cấu trúc từ có Bz ~ 0,5 ¸ 10 mT và dBz/dz ~ 10 ¸ 104 T/m.

- Thử nghiệm sử dụng các vi cấu trúc từ để bắt giữ các hạt từ Fe3O4 và NdFeB, các tế bào hồng cầu và tế bào ung thư vú.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Có thể thử nghiệm khả năng ứng dụng các vi cấu trúc từ trong lĩnh vực y sinh.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Nghiên cứu cải tiến phương pháp in từ để có thể chế tạo được các cấu trúc từ với các tính chất phù hợp.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

+ L. V. Cuong, N. T. M. Hong, N. H. Tiep, P. D. Thang, 2011, Tunning the properties of nanostructured NiFe film, Proceedings of the 3rd International Workshop on Nanotechnology and Application (IWNA 2011), 874-877.

+ L. V. Cuong, N. T. Hien, P. B. Thang, P. D. Thang, 2013, Micromagnets for bio-molecules separation, Proceedings of the 4th International Workshop on Nanotechnology and Application (IWNA 2013), 173-176.

+ L.V. Cuong, N.X. Nghia, P.D. Thang, 2015, Sorting and trapping human cells using a matrix of square micro-magnets, Materials Transactions 56, 1431-1433.

+ L. V. Cường, N. T. M. Hồng, P. Đ. Thắng, 2015, Các tính chất về cấu trúc và từ của màng NdFeB, Kỷ yếu hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học Vật liệu toàn quốc lần thứ 9 (SPMS 2015), quyển 1, trang 4-6.

+ L. V. Cuong, N. D. Thanh, N. T. M. Hong, B. D. Tu, Q. D. Truong, P. D. Thang, 2016, Study of fabrication and properties of Fe3O4 micro-arrays, đã được chấp nhận đăng Journal of Science, Hanoi National University of Education.

+ L. V. Cuong, H. N. Nhat, P. D. Thang, 2017, Fabrication of microsized magnetic materials by ink-jet printing, gửi đăng Materials Transactions.

 

 Vũ Thanh - VNU - UET
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   |