Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Trần Thị Mai Phương

1. Họ và tên: Trần Thị Mai Phương                

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 27/07/1983

4. Nơi sinh: Nam Định

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3202/QD-XHNV-SDH, ngày 08/11/2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Thay đổi tên đề tài luận án theo Quyết định số 784/ QD-SDH, ngày 24/04/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội.

7. Tên đề tài luận án: “Tư duy nghệ thuật trong hồi kí văn học Việt Nam từ 1986 đến nay”

8. Chuyên ngành: Văn học Việt Nam

9. Mã số: 62 22 34 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS Đoàn Đức Phương

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Luận án là công trình chuyên biệt đầu tiên tìm hiểu hồi ký văn học của nhà văn Việt Nam từ 1986 đến nay từ góc nhìn tư duy nghệ thuật. Luận án đã:

- Đưa ra quan niệm riêng về tư duy nghệ thuật trong thể loại hồi kí, một thể loại có những đặc trưng riêng, độc đáo so với các thể loại khác, đặc biệt là sự liên hệ gần như trực tiếp của nó với bối cảnh thời đại và ý thức hệ, ý thức nghệ thuật, yếu tố giới,...       

- Phác hoạ một cách tổng quát và bản chất quá trình phát triển của hồi kí văn học Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử hình thành và phát triển của nó, tập trung vào giai đoạn giai đoạn từ 1986 đến nay.

- Chỉ ra những đặc trưng về tư duy nghệ thuật trong hồi kí văn học Việt Nam từ 1986 đến nay nhìn từ các góc độ khác nhau: từ các “mã quan niệm”, hình tượng nghệ thuật đến phương thức trần thuật.

- Góp phần khám phá, nhận diện những ưu điểm và hạn chế về nội dung và nghệ chủ yếu của hồi kí văn học Việt Nam từ 1986 đến nay làm công cụ để định hướng cho việc giáo dục tri thức và thẩm mĩ cho người đọc văn học hôm nay.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn

Kết quản ghiên cứu của luận án có thể trở thành chuyên luận tham khảo và giảng dạy cho sinh viên cũng như học viên cao học của ngành Văn học.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo

14. Các công trình đã công bố liên quan đến luận án

14.1. Trần Thị Mai Phương (2010), “Quan điểm về lịch sử của Tô Hoài trong hồi kí Cát bụi chân aiChiều chiều”, Tạp chí Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội 2 (12), tr.58 – 63.

14.2. Trần Thị Mai Phương (2010). “Sự vận động của thể loại hồi kí, tự truyện với Tô Hoài”, Tạp chí Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam (188), tr.24-27.

14.3. Trần Thị Mai Phương (2016), “Bản sắc giới nữ trong hồi kí – tự truyện của các tác giả nữ Việt Nam”, Tạp chí Khoa học, Đại học Sài Gòn (21/46), tr.99 – 108.

14.4. Trần Thị Mai Phương (2016), “Sơ bộ nghiên cứu hồi kí – tự truyện các tác giả nữ Việt Nam”, Tạp chí Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội 2 (46), tr.102 – 116.

 

 

 VNU Media - VNU USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   |