Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Trung tâm Hỗ trợ Nghiên cứu châu Á: Tài trợ kinh phí cho các hoạt động khoa học - công nghệ năm 2018

Được sự tài trợ của Quỹ Giáo dục Cao học Hàn Quốc (The Korea Foundation for Advanced Studies – KFAS), Trung tâm Hỗ trợ Nghiên cứu Châu Á - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tài trợ kinh phí cho các hoạt động Khoa học – Công nghệ năm 2018.

A. Đối tượng tài trợ:

Cán bộ hiện đang công tác tại ĐHQGHN có học vị Tiến sĩ, học hàm Phó Giáo sư/Giáo sư.

Đã chủ trì ít nhất 01 đề tài NCKH từ cấp cơ sở của ĐHQGHN và đã có ít nhất 05 công trình trong lĩnh vực nghiên cứu đã được công bố (đối với tài trợ cho đề tài NCKH).

B. Mức kinh phí tài trợ và thời gian thực hiện:

1. Đề tài: Kinh phí đề xuất xin tài trợ cho mỗi đề tài theo ba mức: 100 triệu, 150 triệu và 200 triệu đồng (tùy thuộc vào mục tiêu và nội dung nghiên cứu).

Thời gian bắt đầu thực hiện từ tháng 06/2018 (trong vòng từ 12 đến 24 tháng).

2. Hội nghị/hội thảo: Không vượt quá 60 triệu đồng, tuỳ thuộc quy mô và nội dung hội thảo.

Thời gian tổ chức hội nghị/hội thảo: từ tháng 06/2018 đến tháng 05/2019

3. Xuất bản: Không vượt quá 30 triệu đồng.

Thời gian xuất bản từ tháng 06/2018 (trong vòng từ 3 đến 12 tháng).

Công trình đã có sẵn bản thảo.

C. Lĩnh vực tài trợ:

1. Khoa học Xã hội và Nhân văn

2. Khoa học Tự nhiên và Y dược

3. Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ: công nghệ thông tin và truyền thông (công nghệ mạch tích hợp, công nghệ an toàn và an ninh mạng), công nghệ hoá dầu, công nghệ sinh học (công nghệ gen, công nghệ tế bào, công nghệ sinh học, công nghệ y sinh và dược học phân tử), nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ tự động hóa và điều khiển, công nghệ điện tử viễn thông, công nghệ vật liệu nanô và vật liệu mới, công nghệ môi trường.

4. Khoa học liên ngành

* Ưu tiên tài trợ cho các nhà khoa học trẻ thực hiện các đề tài, hội nghị/hội thảo và xuất bản phẩm phục vụ nhiệm vụ chiến lược của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ: từ ngày 22/1 đến 28/02/2018

Địa điểm nộp hồ sơ:   

Trung tâm Hỗ trợ Nghiên cứu Châu Á

Tầng 8, Nhà C1T (Tòa nhà Trung tâm Thông tin Thư viện), 144 đường Xuân Thủy, Hà Nội

 

 

Để được trợ giúp về thông tin xin liên hệ:  24.3.754.7987              Email: arc@vnu.edu.vn

* Ghi chú: Không hoàn lại hồ sơ đã nộp.

Chi tiết về điều kiện, nội dung cụ thể cho từng lĩnh vực và mẫu đơn đăng ký xin truy cập trên website: http://www.arc.vnu.edu.vn

 VNU ARC - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   |