Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Nga
Tên đề tài luận án: Phân tích ổn định tĩnh của tấm và vỏ cơ tính biến thiên có gân gia cường chịu tải cơ và nhiệt

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Nga               

2.Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh:     28/02/1986                                                      

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: 4374/QĐ-KHTN-CTSV ngày 03/12/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

- Quyết định số 5393/QĐ-ĐHKHTN ngày 18/12/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN về việc tạm ngừng học.

- Quyết định số 1034/QĐ-ĐHKHTN ngày 25/4/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN về việc gia hạn học tập 12 tháng.

7. Tên đề tài luận án: Phân tích ổn định tĩnh của tấm và vỏ cơ tính biến thiên có gân gia cường chịu tải cơ và nhiệt

8. Chuyên ngành:          Cơ học vật rắn                          9. Mã số: 62440107

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:           GS.TS. Đào Văn Dũng 

                                                            PGS. TS. Vũ Đỗ Long

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Phân tích phi tuyến ổn định của tấm FGM không hoàn hảo có gân gia cường FGM chịu tải nén và nhiệt.

- Phân tích phi tuyến ổn định của vỏ trụ tròn sandwich FGM có gân gia cường FGM chịu tải nén dọc trục và nhiệt.

- Phân tích tuyến tính ổn định của vỏ nón cụt sandwich FGM có gân gia cường FGM chịu tải cơ.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: 

- Rút ra một số nhận xét có ý nghĩa khoa học cho các nhà thiết kế xem xét và sử dụng trong thực tế.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Nghiên cứu bài toán ổn định đàn dẻo của kết cấu FGM có gân gia cường.

- Nghiên cứu bài toán truyền nhiệt phi tuyến theo chiều dày của kết cấu tấm và vỏ sandwich FGM có gân gia cường.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1].       Dung D.V., Nga N.T. (2013), “Nonlinear buckling and post-buckling of eccentrically stiffened functionally graded cylindrical shells surrounded by an elastic medium based on the first order shear deformation theory”, Vietnam Journal of Mechanics, VAST 35(4), pp. 285-298.

[2].       Dung D.V., Nga N.T. (2015), “Nonlinear analysis of stability for imperfect eccentrically stiffened FGM plates under mechanical and thermal loads based on FSDT. Part 1: Governing equations establishment”, Vietnam Journal of Mechanics, VAST 37(3), pp. 187 – 204.

[3].       Dung D.V., Nga N.T. (2015), “Nonlinear analysis of stability for imperfect eccentrically stiffened FGM plates under mechanical and thermal loads based on FSDT. Part 2: Numerical results and discussions”, Vietnam Journal of Mechanics, VAST 37(4), pp. 251 – 262.

[4].       Nga N.T., Dung D.V. (2015), “On the stability of FGM cylindrical shell reinforced by FGM stiffeners and filled by an elastic medium based on FSDT in thermal environment”, Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ XII, Đại học Duy Tân, TP Đà Nẵng, 7/8/2015, pp.  1000 – 1007.

[5].       Dung D.V., Nga N.T. (2016), “Buckling and postbuckling nonlinear analysis of imperfect FGM plates reinforced by FGM stiffeners with temperature-dependent properties based on TSDT”, Acta Mechanica 227(8), pp. 2377 – 2401.

[6].       Dung D.V., Hoa L.K., Thuyet B.T., Nga N.T. (2016), “Buckling analysis of functionally graded material (FGM) sandwich truncated conical shells reinforced by FGM stiffeners filled inside by elastic foundations”, Applied Mathematics and Mechanics (English Edition) 37(7), pp. 879 – 902.

[7].       Dung D.V., Nga N.T. (2016), “Thermo-mechanical postbuckling analysis of eccentrically stiffened FGM sandwich plates with general Sigmoid and power laws based on TSDT”, Journal of Sandwich Structures and Materials (DOI: 10.1177/1099636216682545.  First Published December 23, 2016).

[8].       Dung D.V., Nga N.T., Hoa L.K. (2017), “Nonlinear stability of functionally graded material (FGM) sandwich cylindrical shells reinforced by FGM stiffeners in thermal environment”, Applied Mathematics and Mechanics (English Edition) 38(5), pp. 647–670.

[9].       Dung N.T., Nga N.T., Vuong P.M. (2017), “Nonlinear stability analysis of stiffened functionally graded material sandwich cylindrical shells with general Sigmoid law and power law in thermal environment using third-order shear deformation theory”, Journal of Sandwich Structures and Materials (DOI: 10.1177/1099636217704863. First Published April 18, 2017). (DOI: 10.1177/1099636217704863. First Published April 18, 2017).

 Quang Lợi - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   |