Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Trần Thị Ái Hoa
Tên đề tài luận án: Developing tour guide students’ ability to make sense of humour in English jokes through authentic materials (Phát triển khả năng hiểu tính hài hước trong các truyện cười tiếng Anh của sinh viên ngành hướng dẫn du lịch qua tài liệu nguyên gốc)

1.     Họ và tên nghiên cứu sinh:  Trần Thị Ái Hoa

2.     Giới tính: Nữ

3.     Ngày sinh: 06.06.1966

4.     Nơi sinh: Vỹ Dạ, Huế.

5.     Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 1077/SĐH của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ngày 09 tháng 11 năm 2009.

6.     Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

-        Đổi tên đề tài 02 lần

-        Gia hạn thêm 02 năm và tạm ngừng 01 năm

7.     Tên đề tài luận án: Developing tour guide students’ ability to make sense of humour in English jokes through authentic materials (Phát triển khả năng hiểu tính hài hước trong các truyện cười tiếng Anh của sinh viên ngành hướng dẫn du lịch qua tài liệu nguyên gốc)

8.     Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Anh

9.     Mã số: 09 04 80 08

10.  Cán bộ hướng dẫn khoa học:

Cán bộ hướng dẫn 1:  PGS.TS. Nguyễn Phương Nga

Cán bộ hướng dẫn 2:   GS. TS. Tô Thị Thu Hương

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Các phát hiện từ giai đoạn sơ bộ đã cung cấp các tiêu chuẩn hữu ích cho việc lựa chọn và điều chỉnh các tài liệu đích thực cho sinh viên hướng dẫn viên du lịch như các loại truyện cười tiếng Anh thích hợp để sử dụng trong lớp học tiếng Anh và các hoạt động hướng dẫn du lịch, ở cấp độ sơ cấp và tiền trung cấp: ngắn và khoảng 200 từ. Các truyện cười bao gồm ba thể loại đơn giản của hài hước bằng lời nói: từ, câu và đoạn văn thích hợp với các nội dung về ngôn ngữ, văn hoá và thực tế dưới dạng các truyện ngắn vui nhộn, câu đố và một và hài hước gồm một hoặc hai câu. Tập tài liệu nguyên gốc này được xây dựng dựa trên năng lực đã được lựa chọn bao gồm các câu chuyện cười tiếng Anh nguyên gốc. Song song đó, một sự giao thoa của ba đường hướng: năng lực hài hước, quá trình học ngôn ngữ và năng lực ngữ dụng đã được áp dụng để thúc đẩy việc thực hiện các tài liệu nguyên gốc đạt được thành công. Như vậy, việc tập trung vào ba kỹ năng chính của ngôn ngữ là nói, nghe và đọc, học sinh đã học những câu chuyện cười theo cặp, nhóm với các nhiệm vụ thực tế và sư phạm với sự trợ giúp trực quan, hoạt hình, hình ảnh, tay nghề, báo, tạp chí, Âm thanh, video và thầy dạy là người nước ngoài nói tiếng Anh trong giai đoạn can thiệp. Kết quả của giai đoạn can thiệp cho thấy rằng sinh viên năm cuối ngành hướng dẫn du lịch đã có thể nhận ra, hiểu và cảm nhận hài hước trong truyện cười tiếng Anh và hơn thế nữa, nhiều người trong số họ có thể kể lại câu chuyện hài hước thành công.

Mặc dù nghiên cứu này không mang tính đại diện cho phạm vi rộng trong cả nước nhưng nó đã góp phần chứng minh rằng hài hước có thể được đào tạo. Vì vậy, nghiên cứu đã thách thức quan niệm truyền thống rằng tính hài hước là bẩm sinh và không thể huấn luyện hài hước, đặc biệt là đối với các sinh viên hướng dẫn du lịch Việt Nam học tiếng Anh như một ngoại ngữ. Nghiên cứu cho thấy, qua đào tạo, sinh viên hướng dẫn du lịch học tiếng Anh như một ngoại ngữ trong nghiên cứu có thể phát triển khả năng hiểu được sự hài hước và có thể kể. Hơn nữa việc đào tạo đó vừa giúp họ phát triển năng lực ngôn ngữ và năng lực giao tiếp có sử dụng hài hước. Đây là đóng góp mới của đề tài.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn

Kết quả nghiên cứu đã khẳng định được người học tiếng Anh là ngoại ngữ có khả năng hiểu hài hước trong truyện cười tiếng Anh qua đào tạo. Đặc biệt nghiên cứu đã xác định được một tài liệu giảng dạy tiếng Anh dành riêng cho sinh viên ngành hướng dẫn du lịch để không chỉ phát triển cho họ kỹ năng ngôn ngữ mà còn phát triển kỹ năng giao tiếp của người hướng dẫn viên du lịch cùng với những hiểu biết sâu hơn về sự hài hước, dí dỏm của các truyện cười trong giao tiếp của các khách du lịch nói tiếng Anh và hơn nữa là khách du lịch đến từ các nước nói tiếng Anh trên thế giới.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo

Đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo là cần mở rộng nghiên cứu trên phạm vi rộng hơn bộ sưu tập các truyện cười có tính hài hước phức tạp hơn, có nghiên cứu sâu hơn về ảnh hưởng của năng lực văn hoá-xã hội đối với năng lực hài hước ở cấp độ cao hơn là đánh giá và sáng tạo của hướng dẫn viên du lịch quốc tế.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1.      Giới thiệu mô hình biên soạn giáo trình tiếng Anh chuyên ngành dựa trên đường hướng lấy hoạt động học làm trung tâm. Tạp chí khoa học của Đại học Sư phạm Hà Nội, Volume 60, Number 1, 2015, tr. 123-130.

2.      Yếu tố hài hước trong truyện cười tiếng Anh: Từ văn bản đến ứng dụng cho lớp học ngoại ngữ. Tạp chí khoa học của Đại học Sư phạm Hà Nội, Volume 60, Number 2, 2015, tr. 138-147. 

 Ái Anh - VNU - ULIS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   |