Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Đức Thắng
Tên đề tài luận án: Quản lý thiết bị đào tạo của các trường đại học kỹ thuật trong Quân đội theo tiếp cận đảm bảo chất lượng.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh:     NGUYỄN ĐỨC THẮNG 

2. Giới tính: Nam.

3. Ngày sinh:     15/11/1966