Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Vũ Thị Anh Thư
Tên đề tài luận án: Hỗ trợ nhân đạo của Liên hợp quốc ứng phó với thảm họa thiên nhiên (2000-2015)

1. Họ và tên NCS: Vũ Thị Anh Thư                                 

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 14/12/1969                                                           

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận NCS số 3216/2014/QĐ-XHNV-SĐH, ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội)

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Điều chỉnh tên đề tài luận án theo quyết định số 3511/QĐ-XHNV, ngày 29/12/2017 củ Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội)

7. Tên đề tài luận án: Hỗ trợ nhân đạo của Liên hợp quốc ứng phó với thảm họa thiên nhiên (2000-2015)

8. Chuyên ngành: Quan hệ quốc tế        

9. Mã số: 62 31 02 06

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Hoàng Phước Hiệp

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

 - Xây dựng khung lý thuyết nghiên cứu về hỗ trợ nhân đạo ứng phó với thảm họa thiên nhiên.

- Chỉ ra các đặc điểm của hệ thống thiết chế của Liên hợp quốc tham gia hoạt động hỗ trợ nhân đạo quốc tế.

- Làm rõ cơ chế điều phối hoạt động hỗ trợ nhân đạo ứng phó với thảm họa thiên nhiên của Liên hợp quốc trong giai đoạn 2000-2015.

- Đưa ra các nhận xét về tính hiệu quả của hoạt động hỗ trợ nhân đạo của Liên hợp quốc ứng phó với thảm họa thiên nhiên, các thách thức và cơ hội của hoạt động hỗ trợ nhân đạo cũng như dự báo về vai trò của Liên hợp quốc đối với hoạt động hỗ trợ nhân đạo ứng phó với thảm họa thiên nhiên trong tương lai.

- Đưa ra một số khuyến nghị để tăng cường tính hiệu quả cho hoạt động hỗ trợ nhân đạo của Liên hợp quốc ứng phó với thảm họa thiên nhiên.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Luận án là tài liệu tham khảo trong nghiên cứu và giảng dạy về Liên hợp quốc và hoạt động hỗ trợ nhân đạo quốc tế.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Lợi ích quốc gia của các nhà tài trợ chính phủ đối với hoạt động hỗ trợ nhân đạo quốc tế.

14. Các công trình đã công bố liên quan đến luận án:

1.   Vũ Thị Anh Thư (2015), “Nhận thức và hành động của cộng đồng ASEAN về hỗ trợ nhân đạo ứng phó với các thảm họa thiên nhiên”, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á (10), tr. 49 –56.

2.   Vũ Thị Anh Thư (2016), “Lập kế hoạch phục hồi trước thảm họa: Tăng cơ hội phát triển bền vững ở khu vực nông thôn”, Hợp tác quốc tế vì phát triển nông thôn Việt Nam: Sự kết nối chính sách và thực tế, NXB Thế giới, Hà Nội, tr.242-251.

3.   Vũ Thị Anh Thư (2017), “Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên hợp quốc và những nỗ lực của Việt Nam”, Việt Nam trong thế giới đang đổi thay, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, tr.511 -520.

4.   Vũ Thị Anh Thư (2017), “Hỗ trợ nhân đạo của Liên hợp quốc giúp Việt Nam ứng phó với thảm họa thiên nhiên”, Tạp chí Đối ngoại (98), tr.14-18.

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   |