Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Ngô Tiến Quyết
Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu tổng hợp và đặc trưng vật liệu nano-compozit trên cơ sở oxit sắt và graphen oxit làm xúc tác oxi hóa phenol trong môi trường nước”

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Ngô Tiến Quyết                            

2.Giới tính: Nam

3. Ngày sinh:                 28/06/1984                                                       

4. Nơi sinh: Bắc Ninh

5. Quyết định công nhận  nghiên cứu sinh: số 6089/QĐ-ĐHKHTN ngày 31/12/2013 của Hiệu trưởng Trường ĐH KHTN (NCS Đề án 911 của Bộ GD&ĐT).

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: 

7. Tên đề tài luận án:Nghiên cứu tổng hợp và đặc trưng vật liệu nano-compozit trên cơ sở oxit sắt và graphen oxit làm xúc tác oxi hóa phenol trong môi trường nước”

8. Chuyên ngành:          Hóa hữu cơ                                                     

9. Mã số: 62.44.01.14

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:           PGS. TS. Vũ Anh Tuấn

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

-        Đã tổng hợp thành công các hệ xúc tác quang nano compozit: Fe3O4/GO, Fe-Fe3O4/GO, CuFe2O4/GO, Fe/GO, Cu-Fe/GO bằng phương pháp đồng kết tủa và cấy nguyên tử. Trong đó Fe/GO và Cu-Fe/GO là hai xúc tác hoàn toàn mới chưa được công trình nào công bố.

-        Các hệ xúc tác trên đều có kích thước nhỏ (nanomet) phân bố tốt trên bề mặt GO, sự co cụm được giảm đi rõ rệt (HR – TEM, mapping). Bằng XPS đã chứng minh được sự tồn tại của Fe ở các trạng thái hóa trị khác nhau và đặc biệt khi có mặt Feo, Cu+ đã khử Fe3+ về trạng thái hóa trị thấp hơn Fe2+.

-        Các hệ xúc tác đều có hoạt tính cao trong phản ứng phân hủy phenol, đặc biệt xúc tác Cu-Fe/GO có hoạt tính cao nhất do có kích thước hạt nhỏ, phân tán tốt, số lượng tâm hoạt động nhiều.

-        Đã xác định được sản phẩm trung gian trước khi chuyển hóa hoàn toàn thành CO2 và H2O là các axit hữu cơ mạch ngắn C1– C3 bằng phương pháp kết hợp HPLC và sắc ký lỏng 2 lần khối phổ LC/MS/MS.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

- Phenol là một trong những chất hữu cơ độc hại, có trong nước thải từ công nghiệp hóa chất, lọc hóa dầu, luyện kim…, gây ô nhiễm môi trường trầm trọng. Vì vậy, việc xử lý phenol trong nước có tính cấp thiết và ứng dụng thực tiễn cao. Tổng hợp thành công hệ xúc tác mới hiệu quả cao trong loại bỏ phenol góp phần quan trọng trong việc phát triển công nghệ mới xử lý nước thải công nghiệp chứa phenol cũng như các chất hữu cơ độc hại khác.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Tiếp tục nghiên cứu phát triển các hệ xúc tác mới trên cơ sở biến tính các hệ xúc tác đã tổng hợp được nhằm nâng cao hoạt tính của xúc tác.

- Nghiên cứu khả năng thay thế tác nhân oxi hóa H2O2 bằng O3 từ quá trình ozon hóa không khí nhằm giảm thiểu chi phí xử lý nước thải.

- Phát triển hệ xúc tác mới cho quá trình ozon hóa xúc tác trên cơ sở xúc tác kiềm.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1] Ngô Tiến Quyết, Lê Hà Giang, Nguyễn Kế Quang, Vũ Anh Tuấn (2016), “Tổng hợp vật liệu mới nano compozit Fe/GO có hoạt tính cao trong phản ứng phân hủy phenol” , Tạp chí Hóa học, 54(5e1,2), tr.61 – 65, ISSN 0866-7144.

[2] Ngô Tiến Quyết, Lê Hà Giang, Nguyễn Kế Quang, Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyễn Trung Kiên, Đặng Tuyết Phương, Trần Thị Kim Hoa, Vũ Anh Tuấn (2016), “Tổng hợp, đặc trưng và ứng dụng của vật liệu mới nano compozit CuFe2O4/GO trong phân hủy quang xúc tác phenol”, Tạp chí hóa học, 54 (6e2), tr.89 – 93.

[3] Ngô Tiến Quyết , Lê Hà Giang, Nguyễn Kế Quang , Nguyễn Thanh Tuấn, Quản Thị Thu Trang, Đặng Tuyết Phương, Ngô Quang Binh và Vũ Anh Tuấn (2017), “Tổng hợp xúc tác mới nano Cu/Fe/GO một giai đoạn cho hoạt tính cao trong quá trình phân hủy phenol”, Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ Việt Nam, 6(3), tr.59 – 65,  ISSN 0866-7144.

[4] Giang H. Le, Quyet T. Ngo, Tuan T. Nguyen, Quang K. Nguyen, Trang T. T. Quan, Tuan A. Vu (2017), “highly photocatalytic activity of novel CuFe2O4/GO nano composite in the degradation of phenol on aqueous solution”, Physical Chemistry, 7(1), pp.8 – 16, 2017, DOI: 10.5923/j.pc.20170701.02.

 Vũ Quang - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   |