Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Lê thị Quỳnh Hảo
Tên đề tài luận án: “Vị thế và vai trò của phụ nữ dân tộc Ê-đê và Mnông trong xã hội truyền thống (qua khảo sát sử thi và luật tục)”.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Lê Thị Quỳnh Hảo

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh:                 22/08/1977             &