Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Khánh Vân
Tên đề tài luận án: Quan hệ Mỹ - Pakistan giai đoạn 1991-2008

1.   Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Khánh Vân          

2.   Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 12/12/1983                                                           

4. Nơi sinh: Hải Phòng

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 3216/2014/QĐ-XHNV-SĐH ngày 31/12/2014 của Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không

7. Tên đề tài luận án: Quan hệ Mỹ - Pakistan giai đoạn 1991-2008

8. Chuyên ngành: Lịch sử thế giới                                             

9. Mã số: 62.22.03.11

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Nguyễn Thanh Hiền, 2. TS. Nguyễn Thị Liên Hương

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án: 

- Luận án đã khái quát lại bối cảnh quốc tế, bối cảnh khu vực Nam Á và tại Mỹ cũng như Pakistan trong giai đoạn 1991 - 2008, từ đó xác định được các yếu tố nội sinh và ngoại sinh chính tác động đến quan hệ giữa Mỹ và Pakistan trong giai đoạn 1991 – 2008.

- Luận án đã phân tích làm rõ được các mối quan hệ trên các lĩnh vực quan trọng với cả hai nước là chính trị - an ninh, kinh tế và khoa học, kỹ thuật và giáo dục. Trên cơ sở đó đánh giá các đặc trưng, xu hướng của mối quan hệ này.

- Luận án đã rút ra một số hàm ý từ việc nghiên cứu quan hệ Mỹ - Pakistan để phục vụ hoạt động quan hệ quốc tế, đặc biệt là quan hệ với Mỹ của Việt Nam.

- Luận án đã tập hợp, sưu tầm, hệ thống hóa một khối tư liệu tương đối phong phú và đa đạng liên quan đến quan hệ Mỹ - Pakistan, đặc biệt là trong giai đoạn 1991 - 2008.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Thứ nhất, quan hệ Mỹ - Pakistan ảnh hưởng nhiều đến quan hệ quốc tế ở Nam Á, Đông Á và rộng hơn là Châu Á – Thái Bình Dương. Quan hệ này cũng ảnh hưởng nhiều đến quan hệ giữa các nước lớn có liên quan đến khu vực này và Việt Nam. Vì vậy, nghiên cứu chủ đề này sẽ giúp hiểu thêm về môi trường quốc tế và khu vực của Việt Nam.

Thứ hai, quan hệ Mỹ - Pakistan là quan hệ giữa một nước lớn và một nước vừa, hơn nữa Pakistan lại có quan hệ đồng thời với nhiều nước lớn là Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ. Chính vì vậy, luận án có thể có giá trị tham khảo về cơ sở và kinh nghiệm cho quan hệ đối ngoại của Việt Nam.

Thứ ba, luận án có thể được sử dụng như một tài liệu tham khảo hữu ích cho công tác nghiên cứu, giảng dạy về lịch sử quan hệ Mỹ - Pakistan hiện đại và những vấn đề liên quan trong quan hệ song phương từ sau Chiến tranh Lạnh.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: nghiên cứu quan hệ quốc tế tại khu vực Nam Á, nghiên cứu tam giác quan hệ Mỹ - Trung - Ấn

14. Các công trình đã công bố liên quan đến luận án:

1. Nguyễn Khánh Vân (2008), “Các căn cứ quân sự của Mỹ ở nước ngoài”, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay (9), tr. 34-40.

2. Nguyễn Khánh Vân (2009), “Chính sách của Mỹ đối với khu vực Mỹ Latinh giai đoạn trước khi kết thúc Chiến tranh Lạnh”, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay (3), tr. 33-40.

3. Nguyễn Khánh Vân (2011), “Chính sách của Mỹ đối với châu Phi từ sau thế chiến thứ II đến thời tổng thống G W.Bush II”, Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông (12), tr. 20-27.

4. Nguyễn Khánh Vân (2012), “Chiến lược ngoại giao của Mỹ đối với Trung Đông và Bắc Phi dưới thời tổng thống Obama”, Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông (9), tr. 19-27.

5. Nguyễn Khánh Vân (2013), “Quan hệ đối tác chiến lược Mỹ - Ấn Độ”, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay (11), tr. 43-51.

6. Nguyễn Khánh Vân (2016), “Quan hệ Mỹ - Pakistan sau sự kiện 11/9”, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay (2), tr. 17-27.

7. Nguyễn Khánh Vân (2016), “Viện trợ của Mỹ cho Pakistan đầu thế kỷ XXI đến nay”, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay (8), tr. 3-8.

8. Nguyễn Khánh Vân (2017), “Chính sách hạt nhân của Mỹ đối với Pakistan trong những năm 1990”, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay (9), tr. 37-44           

 Lê Tân - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   |