Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Trần Thị Thanh Loan
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu đặc điểm di truyền và đặc tính kháng nguyên của một số tác nhân vi rút gây viêm đường hô hấp cấp trên bệnh nhân tại bệnh viện ở miền Bắc Việt Nam, 2013-2016.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Trần Thị Thanh Loan                     

2.Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 16/06/1976                                                                       

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh:  Quyết định số 4982/QĐ-ĐHKHTN ngày 27/11/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định gia hạn số 1033/QĐ-ĐHKHTN ngày 25/4/2017 và Quyết định số 597/QĐ-ĐHKHTN ngày 06/3/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu đặc điểm di truyền và đặc tính kháng nguyên của một số tác nhân vi rút gây viêm đường hô hấp cấp trên bệnh nhân tại bệnh viện ở miền Bắc Việt Nam, 2013-2016.

8. Chuyên ngành: Vi sinh vật học                                             

9. Mã số: 62420107

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: Hướng dẫn chính: PGS.TS. Lê Thị Quỳnh Mai, Hướng dẫn phụ: PGS.TS. Bùi Thị Việt Hà

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Giám sát toàn diện và hệ thống với 12 tác nhân vi rút gây viêm đường hô hấp cấp tại miền Bắc Việt Nam giai đoạn 2013-2016 bằng phương pháp Realtime RT-PCR. Phát hiện 8 loại vi rút trong tổng số 12 tác nhân vi rút được xét nghiệm (41,9%), tác nhân chiếm tỷ lệ cao nhất là vi rút cúm A/H1pdm09 (45,1%), tiếp sau là A/H3 (21,8%); Rhino (13,2%), các vi rút cúm B, Adeno, á cúm typ 3, hMPV và RSV được phát hiện với tỷ lệ thấp hơn 8,8%; 5,1%; 2,5%; 2,2% và 0,9%.

- Xác định được đặc tính virút học của chủng vi rút A/H1N1pdm09, A//H3N2, B trong giai đoạn nghiên cứu. Vi rút cúm A/H1N1pdm09 vẫn duy trì đặc tính kháng nguyên tương tự vi rút dự tuyển vắc xin A/California/07/09. Vi rút cúm A/H3N2 phân lập năm 2013-2015 có đặc tính kháng nguyên tương tự vắc xin dự tuyển, 2/8 vi rút phân lập năm 2016 có sự không tương đồng về đặc tính kháng nguyên so với vi rút vắc xin dự tuyển năm 2016. Vi rút cúm B tương đồng cao về kháng nguyên với các vi rút dự tuyển vắc xin cho cả 2 dòng B/Phuket/3073/2013 (Yamagata-like) và B/Brisbane/60/2008 (Victoria-like).

- Lần đầu tiên phát hiện hMPV trong mẫu bệnh phẩm người lớn tại Việt Nam.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

- Giám sát 12 tác nhân virút hô hấp phổ biến gây VĐHHC tại miền Bắc Việt Nam giai đoạn 2013-2016 nhằm cung cấp các thông tin cập nhật về mô hình lưu hành các vi rút gây viêm đường hô hấp nổi trội tại miền Bắc Việt Nam, bổ sung vào các thông tin chung tại khu vực và trên hệ thống giám sát toàn cầu.

- Những hiểu biết về xu hướng và mùa của bệnh viêm đường hô hấp cấp trong cộng đồng có thể cung cấp các thông tin về gánh nặng bệnh tật cũng như tìm ra nguyên nhân gây bệnh viêm đường hô hấp cấp, cảnh báo về sự bùng phát dịch, xây dựng các chiến lược phòng bệnh, giảm thiểu sự lây truyền trong cộng đồng.

- Nghiên cứu là một trong những hoạt động không những cung cấp các kết quả khoa học, mà còn góp phần trong công tác đảm bảo sức khoẻ cộng đồng cho nhân dân Việt Nam. Điều lệ Y tế quốc tế (IHR-2005) đã được 194 quốc gia và vùng lãnh thổ cam kết thực hiện, Việt Nam cũng là một thành viên thành viên đã và đang triển khai thực hiện chương trình An ninh Y tế toàn cầu (GHS) với sự hỗ trợ của TCYTTG (WHO) và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Mỹ (CDC).

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Tiếp tục giám sát các tác nhân vi rút gây viêm đường hô hấp cấp tại các bệnh viện trong cả nước để có thể xác định các đặc điểm dịch tễ học, vi rút học của các bệnh VĐHHC do căn nguyên vi rút thay đổi theo thời gian.

- Mở rộng các tác nhân chẩn đoán: vi rút Corona, vi rút Boca, vi rút Entero để xác định mô hình các vi rút gây bệnh viêm đường hô hấp cấp và vai trò của sự đồng nhiễm trong tiến triển bệnh.

-  Phân tích dịch tễ học phân tử các vi rút RSV, Adeno trên cơ sở các vi rút đã được phân lập trong nghiên cứu.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

1, Nguyễn Phương Anh, Nguyễn Vũ Sơn, Ngô Hương Giang, Trần Thị Thanh Loan, Nguyễn Lê Khánh Hằng (2014), “Xác định tác nhân vi rút gây viêm đường hô hấp cấp ở các bệnh nhân nội trú tại một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, 2012”, Tạp chí Y học dự phòng  XXIV(1), tr 25-30.

2, Hang K. LNguyen, Phuong T. K. Nguyen, Thach C. Nguyen, Phuong V. M. Hoang, Thanh T. Le, Cuong D. Vuong, Anh P. Nguyen, Loan T. T. Tran, Binh G. Nguyen, Mai Q. Le (2015), “ Virological characterization of influenza H1N1pdm09 in Vietnam, 2010 – 2013”, Influenza and Other Respiratory Viruses 9(4), pp. 216-224.

3, Hang Khanh Le Nguyen, Son Vu Nguyen, Anh Phuong Nguyen,  Phuong Mai Vu Hoang, Thanh Thi Le, Thach Co Nguyen, Huong Thu Hoang, Cuong Duc Vuong, Loan Thi Thanh Tran, and Mai Quynh Le (2017), Surveillance of Severe Acute Respiratory Infection (SARI) for Hospitalized Patients in Northern Vietnam, 2011–2014”, Japanese journal of infectious diseases 70(5), pp. 522-527.

4, Trần Thị Thanh Loan, Bùi Thị Việt Hà, Lê Thị Quỳnh Mai, Lê Thị Thanh, Ứng Thị Hồng Trang, Phạm Thị Hiền, Trần Thị Thu Hương, Nguyễn Lê Khánh Hằng (2017), “Xác định các vi rút cúm mùa lưu hành tại miền Bắc Việt Nam, 2013-2015”, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội 23(2S), tr 1-7. 

 Chu Đức - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   |