Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thùy Linh
Tên đề tài: Tăng cường các nguồn lực tài chính cho phát triển các trường đại học công lập ở Việt Nam

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thùy Linh                         2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 11/11/1982                                                            4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Quyết đ