Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Danh sách nghiên cứu sinh được cấp học bổng của ĐHQGHN năm 2020

Ngày 4/5/2021, Giám đốc ĐHQGHN đã ký quyết định ban hành Quyết định số 1235/QĐ-ĐHQGHN phê duyệt danh sách 04 nghiên cứu sinh khóa QH-2018 được cấp học bổng duy trì và 12 nghiên cứu sinh khóa QH-2020 được cấp học bổng lần đầu của ĐHQGHN.

Các đơn vị đào tạo có trách nhiệm trao học bổng cho nghiên cứu sinh theo quy định của ĐHQGHN.

Danh sách nghiên cứu sinh khóa QH-2018 được cấp học bổng duy trì của ĐHQGHN

TT

Họ và tên

Đơn vị đào tạo

Đối tượng xét học bổng

Mức học bổng

Từ cử nhân

Từ thạc sĩ

1

Nguyễn Văn Toàn

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

x

20.000.000

2

Lê Kim Thư

Trường ĐH Công nghệ

 

x

20.000.000

3

Trương Thị Huệ

Trường ĐH Kinh tế

 

x

20.000.000

4

Lê Minh Tuấn

Viện Công nghệ thông tin

 

x

20.000.000

 

Tổng

80.000.000

Danh sách nghiên cứu sinh khóa QH-2020 được cấp học bổng lần đầu của ĐHQGHN

TT

Họ và tên

Đơn vị đào tạo

Đối tượng xét học bổng

Mức học bổng

Từ cử nhân

Từ thạc sĩ

1

Trần Thị Hà

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

x

40.000.000

2

Hà Tuấn Dũng

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

x

40.000.000

3

Nguyễn Tuấn Anh

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

x

40.000.000

4

Nguyễn Đăng Cơ

Trường ĐH Công nghệ

 

x

40.000.000

5

Nguyễn Văn Thắng

Trường ĐH Ngoại ngữ

 

x

40.000.000

6

Lương Trâm Anh

Trường ĐH Kinh tế

 

x

40.000.000

7

Đỗ Nguyễn Nguyệt Minh

Trường ĐH Kinh tế

 

x

40.000.000

8

Đào Trọng Khôi

Khoa Luật

 

x

40.000.000

9

Dương Thị Phúc Hậu

Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học

 

x

40.000.000

10

Bùi Thu Thủy

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển

 

x

40.000.000

11

Lê Đình Sơn

Viện Trần Nhân Tông

 

x

40.000.000

12

Dương Anh Quân

Viện Tài nguyên và Môi trường

 

x

40.000.000

 

Tổng

480.000.000

 

 Hải Liên
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   |