Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Cao Ngật Kiều
Tên đề tài: Nghiên cứu địa danh hành chính châu Hồng Hà, Vân Nam, Trung Quốc

1. Họ và tên: Cao Ngật Kiều (Gao Yi Jiao)                                               2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 05/09/1979                                                                          4. Nơi sinh: Trung Quốc

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2694/QĐ-XHNV-SĐH ngày 25/11/2013 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Gia hạn thời gian học tập (24 tháng) theo Quyết định: số 649/ XHNV-ĐT 15/03/2019 của trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu địa danh hành chính châu Hồng Hà, Vân Nam, Trung Quốc.

8. Chuyên ngành: Ngôn ngữ học                                                              9. Mã số: 62220240

10. Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Văn Hiệu

11. Tóm tắt kết quả mới của luận án:

- Chúng tôi thu thập được 1419 địa danh hành chính gồm các cấp thôn, huyện, thị /thị xã, châu với hai loại hình lớn định danh theo nhân tố thiên nhiên và nhân tố nhân văn.

- Kết quả nghiên cứu cho thấy các địa danh ở đây có nguồn gốc từ các ngôn ngữ khác nhau như nguồn gốc tiếng Hán, Hán phương ngôn, tiếng Di, tiếng Hà nhì, tiếng Thái, tiếng Mèo, tiếng Choang, tiếng Bố Y và có cả những địa danh có nguồn gốc hỗn hợp từ các yếu tố này.

- Địa danh hành chính châu Hồng Hà là một phức thể gồm hai bộ phận thành tố chung và thành tố riêng. Thành tố chung trong địa danh hành chính có thôn, khu phố, xã, trấn (thị trấn), huyện/ thị (thị xã), châu. Thành tố riêng có 3 loại quan hệ ngữ pháp như chính phụ, đẳng lập và chủ vị. Các địa danh tiếng Hán luôn theo thứ tự chính sau phụ trước, phù hợp đặc điểm ngữ pháp tiếng Hán, còn địa danh có nguồn gốc dân tộc thiểu số thì có hai loại chính trước phụ sau và chính sau phụ trước tuỳ thuộc vào loại hình ngôn ngữ chủ thể của các địa danh.

- Chúng tôi chia địa danh thành hai loại lớn là địa danh được đặt theo nhân tố thiên nhiên và địa danh được đặt theo nhân tố nhân văn gồm 23 nhóm, sự tiếp xúc giữa dân tộc, ngôn ngữ và văn hoá đã để lại dấu ấn trong các địa danh hỗn hợp, nền văn hoá Hán vẫn giữ vai trò chính trong địa danh hành chính châu Hồng Hà. Kết quả nghiên cứu địa danh hành chính châu Hồng Hà về mặt văn hoá thể hiện qua ngữ nghĩa của các đơn vị địa danh đã cho chúng ta thấy toàn cảnh một bức tranh sống động về cuộc sống, văn hoá, lịch sử của địa phương.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Kết quả nghiên cứu của luận án sẽ là tư liệu quý báu cho nhiều ngành khoa học, có thể làm tài liệu tham khảo trong việc nghiên cứu và giảng dạy ngôn ngữ, lịch sử, văn hoá địa phương, biên soạn từ điển bách khoa địa danh địa phương.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Luận án bước đầu khảo sát địa danh hành chính châu Hồng Hà chủ yếu theo hướng tiếp cận ngôn ngữ học để khảo sát đặc điểm cấu tạo, ý nghĩa, làm sáng tỏ nguồn gốc ngôn ngữ, nguyên nhân định danh cũng như mối liên quan giữa địa danh hành chính Châu Hồng Hà với các nhân tố lịch sử, địa lý, văn hoá của khu vực Châu Hồng Hà. Đây là vấn đề khó nhưng thú vị và sẽ là hướng mở cho công việc tiếp theo của chúng tôi. 

14. Các công trình đã công bố liên quan đến luận án:

1. Cao Ngật Kiều (2017), “Nghiên cứu ngôn ngữ văn hoá địa danh Mông Tự, Nghiên cứu dịch thuật và ngôn ngữ văn hoá, NXB Nhân dân Quảng Tây, tr.254-260.

2. Cao Ngật Kiều (2019), Nghiên cứu địa danh hành chính châu Hồng Hà , Du lịch Đương đại, Công ty TNHH Truyền thông Văn hoá Sáng Liên tỉnh Hắc Long Giang, tr.15-16.

3. Cao Ngật Kiều (2019), Đặc điểm địa danh tiếng Di ở châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc”, Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống (9), tr.70-73.

 Thái Huy
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   |