Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Tô Quang Long
Tên đề tài: Trách nhiệm xã hội trong kinh doanh khách sạn. Nghiên cứu điển hình tại các khách sạn 4-5 sao tại Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh

1. Họ và tên: Tô Quang Long                             2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 17/5/1976                                     4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 5757/QĐ-ĐHKT ngày 31/12/2015 của Hiệu trưởng Tr