Tin tức
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Liên
Tên đề tài: Tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến lực lượng sản xuất ở Việt Nam hiện nay (26/10/2021)
Thông tin LATS của NCS Trần Kim Hoàng
Tên đề tài: Đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam từ 2011 đến nay (26/10/2021)
Thông tin LATS của NCS Phan Duy Anh
Tên đề tài: Mối quan hệ giữa đảng chính trị và nhóm lợi ích trong nền chính trị Mỹ hiện đại (26/10/2021)
Thông tin LATS của NCS Lê Thị Tuân
Tên đề tài: Vấn đề chuyển hóa liên ký hiệu trong điện ảnh châu Á hiện đại (Trường hợp các phim cải biên từ tác phẩm của F. Dostoevsky) (26/10/2021)
Thông tin LATS của NCS Lê Tùng Sơn
Tên đề tài: Tác động của Chính sách thông tin khoa học và công nghệ đến đảm bảo thông tin phục vụ nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới ở Việt Nam (26/10/2021)
Thông tin LATS của NCS Bùi Thị Phương Thảo
Tên đề tài: Sự hài lòng tình dục của người trưởng thành  (26/10/2021)
Thông tin LATS của NCS Thanomphan Triwanitchakorn
Tên đề tài: Nghiên cứu đối chiếu hành động yêu cầu trong tiếng Thái Lan và tiếng Việt  (26/10/2021)
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Quang Anh
Tên đề tài: Các hình thức tổ chức hành nghề luật sư theo pháp luật Việt Nam (25/10/2021)
Thông báo bảo vệ LATS cấp ĐHQG của NCS Nguyễn Thị Mai Hữu
Đề tài: An investigation into the cognitive validity of the speaking section of the Vietnamese Standardized Test of English Proficiency (VSTEP.3-5) (Nghiên cứu giá trị xác thực đối với quá trình tư duy của thí sinh khi thi phần thi nói bài thi chuẩn hóa đánh giá năng lực tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (VSTEP.3-5)) (21/10/2021)
Thông tin LATS của NCS Đặng Thị Ngọc
Tên đề tài: Nghiên cứu đánh giá điều kiện địa lý cho định hướng không gian phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường các huyện ven biển và huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. (18/10/2021)
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thùy Dung
Tên đề tài: Pháp luật kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu ở Việt Nam. (18/10/2021)
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Đình Nghĩa
Tên đề tài: Vùng đất Lam Sơn - Tiếp cận từ các nguồn tư liệu văn học và văn hóa dân gian (18/10/2021)
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Thu Hiền
Tên đề tài: Mối quan hệ giữa suy giảm chức năng và sức khỏe tâm thần của học sinh Trung học cơ sở và Trung học phổ thông (18/10/2021)
Thông tin LATS của NCS Trần Thị Ngọc Bích
Tên đề tài: Ảnh hưởng của chính sách kiểm định chất lượng giáo dục lên hệ thống đảm bảo chất lượng của các trường đại học Việt Nam (15/10/2021)
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Mai Hữu
Tên đề tài: Nghiên cứu giá trị xác thực đối với quá trình tư duy của thí sinh khi thi phần thi nói bài thi chuẩn hóa đánh giá năng lực tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (VSTEP.3-5) (14/10/2021)
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Thu Hồng
Tên đề tài: Pháp luật về đấu giá tài sản công ở Việt Nam  (14/10/2021)
Thông tin LATS của NCS Vũ Thị Thanh Huyền
Tên đề tài: Hiệu lực của hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân theo pháp luật Việt Nam (14/10/2021)
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Mai Hương
Tên đề tài: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội hiện nay  (12/10/2021)
Thông tin LATS của NCS Phạm Mạnh Tráng
Tên đề tài: Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lãnh đạo phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (2005-2015) (12/10/2021)
Thông tin LATS của NCS Đoàn Thị Quý
Tên đề tài: Quan niệm của John Rawls về công bằng và ảnh hưởng của nó đến một số nhà triết học chính trị Anh – Mỹ đương đại (12/10/2021)
Trang :  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  72  |  73  |  74  |  75  |  76  |  77  |  78  |  79  |  80  |  81  |  82  |  83  |  84  |  85  |  86  |  87  |  88  |  89  |  90  |  91  |  92  |  93  |  94  |  95  |  96  |  97  |  98  |  99  |  100  |  101  |  102  |  103  |  104  |  105  |  106  |  107  |  108  |  109  |  110  |  111  |  112  |  113  |  114  |  115  |  116  |  117  |  118  |  119  |  120  |  121  |  122  |  123  |