Tin tức
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Hoàng Yến
Tên đề tài: Báo điện tử với việc quảng bá văn hoá Việt Nam cho người Việt ở nước ngoài (24/09/2021)
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Ngọc Diệp
Tên đề tài: Đảng bộ thành phố Hà Nội lãnh đạo phát triển giáo dục phổ thông từ năm 2000 đến năm 2015 (24/09/2021)
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Hạnh
Tên đề tài: Tư tưởng Hồ Chí Minh về bản chất dân chủ của Nhà nước và ý nghĩa của nó trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay (24/09/2021)
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Hoa Lê
Tên đề tài: Nghiên cứu văn chương Nôm của các tác giả họ Nguyễn ở Tiên Điền, Hà Tĩnh  (24/09/2021)
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Hồng
Tên đề tài: Mối quan hệ giữa thực hiện quyền tham gia của học sinh trung học cơ sở ở trường học và cảm nhận hạnh phúc của các em (24/09/2021)
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Phương
Tên đề tài: Đặc điểm của từ ngữ rút gọn trong Báo cáo chính trị các kì đại hội Đảng Cộng Sản Trung Quốc (từ Đại hội lần thứ 12 đến Đại hội lần thứ 18)  (24/09/2021)
Thông báo bảo vệ LATS cấp ĐHQG của NCS Patthida Bunchavalit
Tên đề tài: Biến thể thanh điệu tiếng Việt qua các thế hệ Việt kiều ở tỉnh Nakhon Phanom, Thái Lan  (24/09/2021)
Thông báo bảo vệ LATS cấp ĐHQG của NCS Bùi Thị Hồng Hạnh
Tên đề tài: Thích ứng với tái hòa nhập cộng đồng của người chấp hành xong án phạt tù (24/09/2021)
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Nhật Tân
Tên đề tài: Chính sách phát triển nguồn nhân lực giảng viên Đại học Sư phạm của Việt Nam  (24/09/2021)
Thông tin LATS của NCS Lê Phương Thúy
Tên đề tài: Nghiên cứu định giá đất ở tại đô thị theo tiếp cận Vị thế - Chất lượng, áp dụng thử nghiệm tại khu vực quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội (24/09/2021)
Thông báo bảo vệ LATS cấp ĐHQG của NCS Nguyễn Thị Thu Thủy
Tên đề tài: Phát triển giá trị của thanh niên Việt Nam trong thời kỳ Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa và hội nhập quốc tế (Qua nghiên cứu trường hợp thanh niên tỉnh Nam Định) (24/09/2021)
Thông báo bảo vệ LATS cấp ĐHQG của NCS Lê Thị Kim Huyền
Tên đề tài: Tổng hợp và nghiên cứu hoạt tính xúc tác hydrotalcite chứa Cu, Ni, Cr đối với phản ứng oxy hóa styren  (24/09/2021)
Thông báo bảo vệ LATS cấp ĐHQG của NCS Vũ Hương Lan
Tên đề tài: Lao động trẻ em trong du lịch ở Sa Pa (24/09/2021)
Thông báo bảo vệ LATS cấp ĐHQG của NCS Nguyễn Thị Hồng Vân
Tên đề tài: Phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn, phát huy văn hoá tộc người ở khu vực hồ Hoà Bình (24/09/2021)
Thông báo bảo vệ LATS cấp ĐHQG của NCS Đặng Ngọc Hà
Tên đề tài: Không gian lịch sử - văn hóa vùng đất Mô Xoài (24/09/2021)
Thông tin LATS của NCS Hoàng Hương Thủy
Tên đề tài: Bảo vệ quyền con người của phụ nữ trong lĩnh vực tư pháp hình sự Việt Nam (22/09/2021)
Thông báo bảo vệ LATS cấp ĐHQGHN của NCS Đặng Thị Huyền
Đề tài: Báo chí về tội phạm và vấn đề tính nhân văn của báo chí  (20/09/2021)
Thông tin LATS của NCS Lê Anh Hưng
Tên đề tài: Tác động của Vốn tri thức đến Đổi mới sáng tạo trong các doanh nghiệp ở Việt Nam (13/09/2021)
Thông báo họp hội đồng đánh giá LATS cấp ĐHQGHN của NCS Nguyễn Thụy Phương Lan
Tên đề tài: Experiential Meanings in English and Vietnamese Specialised Economics Journal Articles: A transitivity Comparison (Nghĩa Trải nghiệm trong các Bài báo Tạp chí Chuyên ngành Kinh tế tiếng Anh và tiếng Việt: Nghiên cứu So sánh trên bình diện Chuyển tác) (08/09/2021)
Thay đổi lịch trình tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2021
 (01/09/2021)
Trang :  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  72  |  73  |  74  |  75  |  76  |  77  |  78  |  79  |  80  |  81  |  82  |  83  |  84  |  85  |  86  |  87  |  88  |  89  |  90  |  91  |  92  |  93  |  94  |  95  |  96  |  97  |  98  |  99  |  100  |  101  |  102  |  103  |  104  |  105  |  106  |  107  |  108  |  109  |  110  |  111  |  112  |  113  |  114  |  115  |  116  |  117  |  118  |  119  |  120  |  121  |  122  |