Tin tức
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông báo bảo vệ LATS cấp ĐHQG của NCS Đặng Ngọc Hà
Tên đề tài: Không gian lịch sử - văn hóa vùng đất Mô Xoài (24/09/2021)
Thông tin LATS của NCS Hoàng Hương Thủy
Tên đề tài: Bảo vệ quyền con người của phụ nữ trong lĩnh vực tư pháp hình sự Việt Nam (22/09/2021)
Thông báo bảo vệ LATS cấp ĐHQGHN của NCS Đặng Thị Huyền
Đề tài: Báo chí về tội phạm và vấn đề tính nhân văn của báo chí  (20/09/2021)
Thông tin LATS của NCS Lê Anh Hưng
Tên đề tài: Tác động của Vốn tri thức đến Đổi mới sáng tạo trong các doanh nghiệp ở Việt Nam (13/09/2021)
Thông báo họp hội đồng đánh giá LATS cấp ĐHQGHN của NCS Nguyễn Thụy Phương Lan
Tên đề tài: Experiential Meanings in English and Vietnamese Specialised Economics Journal Articles: A transitivity Comparison (Nghĩa Trải nghiệm trong các Bài báo Tạp chí Chuyên ngành Kinh tế tiếng Anh và tiếng Việt: Nghiên cứu So sánh trên bình diện Chuyển tác) (08/09/2021)
Thay đổi lịch trình tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2021
 (01/09/2021)
Thông tin LATS của NCS Đỗ Xuân Bách
Tên đề tài: Quản trị công cấp tỉnh đối với hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam (31/08/2021)
Chương trình trao đổi sinh viên với Trường Ngee Ann Polytechnic, Singapore
 (24/08/2021)
Thông tin LATS của NCS Tạ Đức Hòa
Tên đề tài: Hoàn thiện pháp luật Việt Nam về người hoạt động không chuyên trách cấp xã (20/08/2021)
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thùy Dương
Tên đề tài: Cơ chế bảo vệ quyền con người, quyền công dân trong các Hiến pháp Việt Nam (20/08/2021)
Thông tin LATS của NCS Khuất Thị Thúy Hà
Tên đề tài: Tổng hợp và nghiên cứu cấu tạo của phức chất kim loại chuyển tiếp với một số phối tử thiosemicacbazon có chứa hiđrocacbon đa vòng thơm (19/08/2021)
Thông tin LATS của NCS Trần Trọng Thắng
Tên đề tài: Tiềm năng năng lượng nguồn tài nguyên địa nhiệt Hưng Hà – Quỳnh Phụ trong mối liên quan với các đặc điểm địa chất, kiến tạo khu vực (19/08/2021)
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thu Hà
Tên đề tài: Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và từ tính của các phức chất dị nhân chứa phối tử thioure vòng càng (19/08/2021)
Thông tin LATS của NCS Vương Hồng Nhật
Tên đề tài: Nghiên cứu đánh giá đặc điểm sinh thái cảnh quan phục vụ định hướng sử dụng đất bền vững dải ven biển tỉnh Nam Định (19/08/2021)
Thông tin LATS của NCS Tô Quang Long
Tên đề tài: Trách nhiệm xã hội trong kinh doanh khách sạn. Nghiên cứu điển hình tại các khách sạn 4-5 sao tại Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh (19/08/2021)
VNU- VJU: Điều chỉnh thời hạn nhận hồ sơ và tổ chức phỏng vấn tuyển sinh sau đại học đợt 3 năm 2021
 (17/08/2021)
Thông tin LATS của NCS Hoàng Tiểu Bình
Tên đề tài: Xây dựng mô hình phản hồi của người học trong các hệ thống dạy học thông minh (14/08/2021)
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Đức Lâm
Tên đề tài: Quản lý nhà nước về an ninh năng lượng điện tại Việt Nam (14/08/2021)
SHARE: Mời viết bài về chủ đề “Giới, bình đẳng, đa dạng và hòa nhập trong giáo dục đại học”
 (09/08/2021)
Thông báo hoãn bảo vệ LATS của NCS Vũ Hương Lan
 (09/08/2021)
Trang :  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  72  |  73  |  74  |  75  |  76  |  77  |  78  |  79  |  80  |  81  |  82  |  83  |  84  |  85  |  86  |  87  |  88  |  89  |  90  |  91  |  92  |  93  |  94  |  95  |  96  |  97  |  98  |  99  |  100  |  101  |  102  |  103  |  104  |  105  |  106  |  107  |  108  |  109  |  110  |  111  |  112  |  113  |  114  |  115  |  116  |  117  |  118  |  119  |  120  |  121  |  122  |  123  |