Tin tức
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Anh Đức
Tên đề tài: Tác động của hiệp định thương mại tự do đối với việc bảo đảm quyền con người ở Việt Nam. (03/08/2021)
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thành Luân
Tên đề tài: Quản lý vốn vay nước ngoài cho phát triển sinh kế hộ gia đình dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai (03/08/2021)
Khoa Quốc tế tuyển sinh thạc sĩ năm 2021
 (31/07/2021)
Thông tin LATS của NCS Trần Thị Thư
Tên đề tài: Kịch Việt Nam (1945 – 1985) về đề tài lịch sử - tư duy nghệ thuật và đặc trưng thể loại (30/07/2021)
Thông báo hoãn bảo vệ LATS của NCS Nguyễn Thị Thu Thủy
 (30/07/2021)
Thông báo hoãn bảo vệ LATS của NCS Nguyễn Thị Hồng Vân
 (30/07/2021)
Thông báo hoãn bảo vệ LATS của NCS Đặng Ngọc Hà
 (30/07/2021)
Thông báo bảo vệ LATS của NCS Vũ Hương Lan
Tên đề tài: Lao động trẻ em trong du lịch ở Sa Pa (30/07/2021)
Thông tin LATS của NCS Lê Trọng Dũng
Tên đề tài: Thế chấp quyền đòi nợ theo pháp luật Việt Nam (28/07/2021)
Thông báo bảo vệ LATS của NCS Nguyễn Thị Thu Thủy
Tên đề tài: Phát triển giá trị của thanh niên Việt Nam trong thời kỳ Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa và hội nhập quốc tế (Qua nghiên cứu trường hợp thanh niên tỉnh Nam Định)  (26/07/2021)
Thông báo bảo vệ LATS của NCS Nguyễn Thị Hồng Vân
Tên đề tài: Phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn, phát huy văn hoá tộc người ở khu vực hồ Hoà Bình.  (26/07/2021)
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Minh Tuấn
Tên đề tài: Tư tưởng trị nước của Minh Mệnh và ý nghĩa lịch sử của nó (23/07/2021)
Thông tin LATS của NCS Hoàng Thu Hương
Tên đề tài: Vai trò của Nho giáo trong đời sống chính trị thời Lý- Trần qua bộ Đại Việt sử ký toàn thư (23/07/2021)
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Văn Điền
Tên đề tài: Chính sách phát triển nhân lực khoa học và công nghệ trong lĩnh vực khoa học lịch sử quân sự của Quân đội nhân dân Việt Nam trên cơ sở khung năng lực (23/07/2021)
Thông tin LATS của NCS Lê Văn Sơn
Tên đề tài: Lao động giúp việc gia đình tại thành phố Hà Nội: Điều kiện làm việc và các yếu tố ảnh hưởng (23/07/2021)
Thông tin LATS của NCS Trần Thị Hằng
Tên đề tài: Tổ chức và hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay (23/07/2021)
Thông tin LATS của NCS Đào Thị Mỹ Dung
Tên đề tài: Nhận diện mối tương tác giữa triết lý Phật giáo và chuẩn mực của cộng đồng khoa học (23/07/2021)
Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia của NCS Đặng Ngọc Hà
Tên đề tài: Không gian lịch sử - văn hóa vùng đất Mô Xoài (23/07/2021)
Thông tin LATS của NCS Cao Xuân Quảng
Tên đề tài: Cải cách pháp luật về trách nhiệm của thương nhân trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (19/07/2021)
Thông tin LATS của NCS Phạm Việt Đức
Tên đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng Fe0 nano để xử lý 2,4-Dichloro- phenoxyacetic acid (2,4-D) và 2,4,5-Trichlorophenoxyacetic acid (2,4,5-T) trong đất nhiễm chất độc hóa học” (16/07/2021)
Trang :  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  72  |  73  |  74  |  75  |  76  |  77  |  78  |  79  |  80  |  81  |  82  |  83  |  84  |  85  |  86  |  87  |  88  |  89  |  90  |  91  |  92  |  93  |  94  |  95  |  96  |  97  |  98  |  99  |  100  |  101  |  102  |  103  |  104  |  105  |  106  |  107  |  108  |  109  |  110  |  111  |  112  |  113  |  114  |  115  |  116  |  117  |  118  |  119  |  120  |  121  |  122  |  123  |