Tin tức
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Đỗ Thị Thu Phương
Tên đề tài: Hòa nhập xã hội của trẻ em mồ côi tại Làng trẻ em SOS và Làng trẻ em Birla, thành phố Hà Nội (05/07/2021)
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thái Giao Thủy
Tên đề tài: Ngoại giao văn hóa của Việt Nam nhìn từ góc độ quyền lực mềm (2001-2016) (05/07/2021)
Thông tin LATS của NCS Lê Tuyết Mai
Tên đề tài: Hoạt động hợp tác quốc tế về lưu trữ của Việt Nam từ năm 1962 đến năm 2017 (05/07/2021)
Thông tin LATS của NCS Trần Xuân Thanh
Tên đề tài: Hoạt động khai thác mỏ của người nước ngoài ở miền Bắc Việt Nam từ cuối thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XX (05/07/2021)
Một số văn bản mới của Thủ tướng Chính phủ và các Bộ: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông
Trong nửa cuối tháng 6 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động trong Đại học Quốc gia Hà Nội. Nội dung tóm tắt các văn bản như sau: (01/07/2021)
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Hoàng Hà
Tên đề tài: Hoàn thiện pháp luật để xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ và ổn định theo tinh thần Hiến pháp năm 2013 (01/07/2021)
Thông tin LATS của NCS Đặng Ngọc Hà
Tên đề tài: Không gian lịch sử - văn hóa vùng đất Mô Xoài  (01/07/2021)
Thông tin LATS của NCS Đỗ Nam
Tên đề tài: Dao động của dầm FGM liên tục có vết nứt (30/06/2021)
Thông tin LATS của NCS Phạm Văn Giềng
Tên đề tài: Đảng lãnh đạo tranh thủ sự giúp đỡ của Liên Xô về giáo dục và đào tạo thời kỳ 1954-1975 (29/06/2021)
Thông tin LATS của NCS Vũ Thị Thanh Tình
Tên đề tài: Tư tưởng nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân của Hồ Chí Minh và vận dụng vào xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay (29/06/2021)
Thông tin LATS của NCS Bùi Thị Hồng Hạnh
Tên đề tài: Thích ứng với tái hòa nhập cộng đồng của người chấp hành xong án phạt tù (29/06/2021)
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Túy
Tên đề tài: Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lãnh đạo phát triển nguồn nhân lực từ năm 1996 đến năm 2015 (29/06/2021)
Thông tin LATS của NCS Bùi Thanh Bình
Tên đề tài: Thực hiện chính sách hỗ trợ về giáo dục cho học sinh trung học phổ thông vùng dân tộc thiểu số tại tỉnh Lai Châu (29/06/2021)
Thông tin LATS của NCS Lâm Thị Kho
Tên đề tài: Xây dựng đội ngũ trí thức người dân tộc thiểu số ở Tây Nam Bộ hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh (29/06/2021)
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Hồng Vân
Tên đề tài: Phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn, phát huy văn hoá tộc người ở khu vực hồ Hoà Bình (25/06/2021)
Thông tin LATS của NCS Hồ Thu Hà
Tên đề tài: Nghiên cứu trường diễn về hành vi nguy cơ đến sức khỏe và các vấn đề sức khỏe tâm thần ở học sinh trung học phổ thông (25/06/2021)
Chương trình học bổng Tiến sĩ phối hợp giữa Viện Harvard Yenching và Đại học Quốc gia Singapore
Trong năm học 2022-2023, Đại học Quốc gia Hà Nội có thể đề cử tối đa 2 ứng viên trong số các giảng viên trẻ triển vọng nhất của ĐHQGHN để đăng ký tham gia chương trình tiến sĩ phối hợp giữa Viện Harvard Yenching và Đại học Quốc gia Singapore. Các giảng viên được đề cử phải làm việc trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn chú trọng về văn hóa (các lĩnh vực nghiên cứu đủ điều kiện được liệt kê trong phụ lục đính kèm thông báo này). Các học giả có trọng tâm nghiên cứu là so sánh, và bao gồm một hoặc nhiều quốc gia châu Á, được đặc biệt khuyến khích. Tài trợ của HYI chỉ dành cho các ứng viên theo học bằng Tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Singapore. (23/06/2021)
Mời tham gia dự án của Nhóm các trường đại học toàn cầu (WUN) Asia SDGs Group
 (22/06/2021)
Thông tin LATS của NCS Lê Thị Kim Huyền
Tên đề tài: Tổng hợp và nghiên cứu hoạt tính xúc tác hydrotalcite chứa Cu, Ni, Cr đối với phản ứng oxy hóa styren (18/06/2021)
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Hữu Hà
Tên đề tài: Nghiên cứu, đánh giá nguy cơ trượt lở dọc các tuyến đường bộ trọng điểm tỉnh Bình Định trên cơ sở tích hợp công nghệ viễn thám và hệ thống thông tin địa lý (GIS) (17/06/2021)
Trang :  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  72  |  73  |  74  |  75  |  76  |  77  |  78  |  79  |  80  |  81  |  82  |  83  |  84  |  85  |  86  |  87  |  88  |  89  |  90  |  91  |  92  |  93  |  94  |  95  |  96  |  97  |  98  |  99  |  100  |  101  |  102  |  103  |  104  |  105  |  106  |  107  |  108  |  109  |  110  |  111  |  112  |  113  |  114  |  115  |  116  |  117  |  118  |  119  |  120  |  121  |  122  |  123  |