Ảnh
Trang chủ   >  Tin tức  >   Media  >   Ảnh
(Ảnh) Lãnh đạo ĐHQGHN chúc Tết các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQGHN

 

Giám đốc Phùng Xuân Nhạ chúc tết các cán bộ viên chức Cơ quan ĐHQGHN

 

 

Giám đốc Phùng Xuân Nhạ chúc tết Bộ Trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng và cán bộ viên chức Ban Quản lý các dự án xây dựng ĐHQGHN tại Hoà Lạc

 

 

Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hữu Đức chúc tết cán bộ viên chức Trường ĐHKH Tự nhiên

 

 

Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hữu Đức chúc tết cán bộ viên chức Trường ĐH KHXH&NV

 

 

Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hữu Đức chúc tết cán bộ viên chức Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển

 

 

Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn chúc tết cán bộ viên chức Trường ĐH Giáo dục

 

 

Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn chúc tết cán bộ viên chức Khoa Sau Đại học

 

 

Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn chúc tết cán bộ viên chức Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh

 

 

Phó Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân chúc tết cán bộ viên chức Trường ĐH Kinh tế

 

 

Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải chúc tết cán bộ viên chức Ban Quản lý Trường ĐH Việt Nhật

 

 PV - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :