Vị trí tuyển dụng
Trang chủ   >  TUYỂN DỤNG  >   Vị trí tuyển dụng  >  
[UED.19.01] TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC TUYỂN 12 GIẢNG VIÊN CÓ TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ
Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN là cơ sở giáo dục đại học đào tạo và nghiên cứu chất lượng cao và trình độ cao trong khoa học và công nghệ giáo dục, ứng dụng cho đào tạo giáo viên, cán bộ quản lý và các nhóm nhân lực khác trong lĩnh vực giáo dục. Để đảm bảo nhân lực thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu, Trường Đại học Giáo dục cần tuyển 12 Giảng viên có trình độ Tiến sĩ.

Năm học 2019-2020, ngoài 06 ngành đào tạo giáo viên truyền thống (Sư phạm Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn và Lịch sử), Trường Đại học Giáo dục (Trường ĐHGD) triển khai đào tạo 06 ngành mới ở bậc cử nhân. Các ngành mới gồm: Quản trị Trường học, Quản trị Công nghệ Giáo dục, Quản trị Chất lượng Giáo dục, Tham vấn học đường, Khoa học Giáo dục và Sư phạm Khoa học Tự nhiên với 575 chỉ tiêu cho 12 ngành đào tạo. Đối với đào tạo sau đại học, song song với việc đào tạo 03 chuyên ngành tiến sĩ (Quản lý giáo dục, Đo lường và Đánh giá trong giáo dục, Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên) và đào tạo thạc sĩ 06 chuyên ngành Lý luận và phương pháp giảng dạy bộ môn và Quản lý giáo dục, Trường ĐHGD đang triển khai đào tạo 04 chuyên ngành khoa học giáo dục mới ở Việt Nam như: Tham vấn học đường, Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên, Quản trị trường học, Đo lường và Đánh giá trong giáo dục.

Dự kiến trong năm 2019, Trường sẽ đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Lý luận, Phương pháp và Công nghệ dạy học. Đây là những ngành/chuyên ngành mới, đáp ứng nhu cầu xã hội, phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới và xu thế phát triển khoa học- công nghệ, đặc biệt là công nghệ giáo dục 4.0.

Để đảm bảo nhân lực thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu, Trường ĐHGD cần tuyển 12 Giảng viên có trình độ Tiến sĩ công tác tại các Khoa trực thuộc Trường, cụ thể:

- Khoa Quản trị chất lượng: 03 Giảng viên

- Khoa các Khoa học Giáo dục: 03 Giảng viên

- Khoa Công nghệ Giáo dục: 02 Giảng viên

- Khoa Sư phạm: 02 Giảng viên

- Khoa Quản lý Giáo dục: 02 Giảng viên

Thông tin chi tiết, ứng viên tham khảo tại website Nhà trường: https://education.vnu.edu.vn/. Để nhận được hỗ trợ, tư vấn trực tiếp, ứng viên liên hệ Phòng Tổ chức - Cán bộ, Trường ĐHGD - ĐHQGHN. Điện thoại: 0247 3017 123 (số máy lẻ 1304/1305) hoặc email: phongtccb-dhgd@vnu.edu.vn.

Ứng viên có nguyện vọng ứng tuyển giảng viên tại Trường ĐHGD có thể nộp hồ sơ bằng 02 cách:

- Qua địa chỉ email: phongtccb-dhgd@vnu.edu.vn. Hồ sơ bao gồm: (i) Lý lịch khoa học; (ii) các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập (nếu có).

- Hoặc ứng tuyển trực tiếp tại đây:

Nút đăng ký tuyển dụng

 VNU Media - Ban TCCB
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :