Vị trí tuyển dụng
Trang chủ   >  TUYỂN DỤNG  >   Vị trí tuyển dụng  >  
[UEB.19.07] TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐHQGHN TUYỂN GIẢNG VIÊN CÁC KHOA/ VIỆN ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2019 - 2020
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN - là Trường Đại học xếp thứ 129 Châu Á, số 1 Việt Nam theo Bảng xếp hạng của Tổ chức Tư vấn Giáo dục QS uy tín. Với chính sách quốc tế hóa giáo dục mạnh mẽ, hiện nay, Nhà trường đã xây dựng được một đội ngũ giảng viên đáng tự hào với 72.5% giảng viên tốt nghiệp từ các nước phát triển, 50.4% có trình độ tiến sĩ trở lên, 23% là GS, PGS, 86% giảng viên có thể giảng dạy chuyên môn bằng tiếng Anh. Thực hiện nhiệm vụ đào tạo năm 2019-2020, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tuyển giảng viên tại các Khoa/Viện đào tạo. Thời hạn nộp hồ sơ: Tuyển dụng thường xuyên cho đến khi đủ chỉ tiêu, ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm.

Trường Đại học Kinh tế là trường thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội - đại học xếp thứ 129 Châu Á, số 1 Việt Nam theo Bảng xếp hạng của Tổ chức Tư vấn Giáo dục QS uy tín. Với chính sách quốc tế hóa giáo dục mạnh mẽ, hiện nay, Nhà trường đã xây dựng được một đội ngũ giảng viên đáng tự hào với 72.5% giảng viên tốt nghiệp từ các nước phát triển, 50.4% có trình độ tiến sĩ trở lên, 23% là GS, PGS, 86% giảng viên có thể giảng dạy chuyên môn bằng tiếng Anh. Tỷ lệ bài báo khoa học quốc tế/giảng viên hàng năm ở mức cao, trung bình số bài báo quốc tế/giảng viên đạt 30% trong đó phần lớn là công bố thuộc CSDL ISI/SCOPUS.

Năm 2019 - 2020, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo tuyển dụng giảng viên tại các Khoa/Viện đào tạo, cụ thể:

1. Vị trí giảng dạy

1.1. Tuyển giảng viên Khoa Kinh tế Phát triển tại các bộ môn:

- Bộ môn Kinh tế học, giảng dạy các nhóm môn học Kinh tế học, Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Kinh tế Phát triển, …

- Bộ môn Thống kê và Phương pháp nghiên cứu Kinh tế, giảng dạy nhóm các môn học Nguyên lý thống kê, Kinh tế lượng, Phương pháp nghiên cứu kinh tế, …

- Bộ môn Kinh tế Tài nguyên và Môi trường, giảng dạy nhóm các môn học Quản lý môi trường, Kinh tế Môi trường, Kinh tế Tài nguyên, Phát triển bền vững, …

- Chính sách công, giảng dạy các nhóm môn học Chính sách công, Kinh tế công cộng, Kinh tế thể chế, …

1.2. Tuyển dụng giảng viên Khoa Kinh tế Chính trị tại các bộ môn:

- Bộ môn Kinh tế Chính trị giảng dạy các môn học: Kinh tế Chính trị đại cương, Kinh tế Chính trị Mỹ, …

- Bộ môn Quản lý Kinh tế giảng dạy các môn học: Các lý thuyết quản lý kinh tế hiện đại, Quản lý công trong điều kiện toàn cầu hóa, …

 - Bộ môn Lịch sử Tư tưởng kinh tế và Lịch sử Kinh tế, giảng dạy các môn học như: Lịch sử các học thuyết kinh tế, Lịch sử kinh tế, ….

1.3. Tuyển giảng viên Khoa Tài chính - Ngân hàng tại các bộ môn:

- Giảng viên Bộ môn Tài chính, giảng dạy nhóm các môn học: Tài chính doanh nghiệp nâng cao, Quản trị rủi ro trong tổ chức tài chính, Quản lý đầu tư, Các công cụ có thu nhập cố định, Công cụ phái sinh…

- Giảng viên Bộ môn Ngân hàng, giảng dạy nhóm các môn học: Kinh tế Tiền tệ ngân hàng, Quản trị ngân hàng thương mại, Tín dụng ngân hàng, Ngân hàng quốc tế, Ngân hàng điện tử, Dịch vụ ngân hàng ưu tiên…

- Bộ môn Tài chính Công, giảng dạy nhóm các môn học như: Các thị trường và định chế tài chính, Tài chính công, định giá doanh nghiệp, …

1.4. Tuyển giảng viên Khoa Kế toán - Kiểm toán tại các bộ môn:

- Bộ môn Kế toán, giảng dạy nhóm các môn học như Kế toán quản trị doanh nghiệp, Kế toán thuế, Kế toán tài chính chuyên sâu, Kế toán công, Hệ thống thông tin kế toán, ...

- Bộ môn Kiểm toán, giảng dạy nhóm các môn học như: Kiểm toán, Kiểm toán dự án, Kiểm toán căn bản, …

1.5. Tuyển giảng viên Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế tại các bộ môn:

- Bộ môn Kinh tế Thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế, giảng dạy nhóm các môn học: Đầu tư quốc tế, Công ty xuyên quốc gia, Kinh tế đối ngoại Việt Nam, Kinh tế Đông Á, Toàn cầu hóa và chính sách công, …

- Bộ môn Kinh doanh quốc tế, giảng dạy nhóm các môn học: Logistics, Quản trị chuỗi cung ứng, đàm phán trong kinh doanh quốc tế, quản trị quốc tế, Kinh tế quốc tế, ...

1.6. Tuyển dụng giảng viên Viện Quản trị Kinh doanh tại các bộ môn:

- Bộ môn Quản trị Chiến lược, giảng dạy các môn: Mô hình ra Quyết định, Đại cương về phát triển doanh nghiệp, Khởi sự và tạo lập doanh nghiệp, Quản trị học, …

- Bộ môn Marketing giảng dạy hệ đại học và cao học các môn học: Marketing quốc tế, Nghiên cứu Marketing, Hành vi người tiêu dùng, Marketing ngân hàng, Marketing điện tử, Marketing dịch vụ, Quản trị thương hiệu, Quản trị Marketing, …

- Bộ môn Quản trị Nguồn nhân lực, giảng dạy một số môn học như: Nguyên lý quản trị kinh doanh, Quản trị rủi ro, Quản trị dự án, Quản trị nhân sự, Quản trị nguồn nhân lực chất lượng cao, …

- Bộ môn Quản trị Chiến lược, giảng dạy một số môn học như: Mô hình ra quyết định, đại cương về phát triển doanh nghiệp, khởi sự và tạo lập doanh nghiệp, quản trị học, …

- Bộ môn Văn hóa Doanh nghiệp, giảng dạy một số môn học như: Văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh, Văn hóa và đạo đức kinh doanh, …

2. Yêu cầu

- Tốt nghiệp Thạc sĩ trở lên với chuyên ngành phù hợp, có ít nhất một bậc học tại nước ngoài. Ưu tiên ứng viên có bằng Tiến sĩ hoặc Thạc sĩ được đào tạo đúng chuyên ngành bằng Tiếng Anh tại nước ngoài.  

- Ưu tiên có khả năng giảng dạy và nghiên cứu bằng tiếng Anh, có công bố quốc tế với vai trò là tác giả chính, có kinh nghiệm nghiên cứu, giảng dạy; IELTS (hoặc tương đương) từ 6.0 trở lên.

- Có năng lực và đam mê nghiên cứu, giảng dạy.

- Sáng tạo, có tư duy tốt, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

- Sức khỏe tốt, lý lịch rõ ràng.

- Dưới 45 tuổi tính đến ngày nộp hồ sơ.

3. Quyền lợi

- Được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo có tính hội nhập cao.

- Giảng viên xuất sắc có cơ hội được tham gia giảng dạy các chương trình đào tạo chất lượng cao, tham gia các đề án, dự án nghiên cứu cấp quốc gia và quốc tế.

- Được Nhà trường hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển học hàm PGS, GS.

- Được hưởng lương theo ngạch bậc và thu nhập tăng thêm (theo vị trí công việc, năng lực cá nhân và kết quả làm việc) theo quy định của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN; được hưởng đầy đủ các chế độ về BHXH, BHYT theo quy định của Nhà nước.

4. Hồ sơ ứng tuyển

Hồ sơ ứng tuyển nộp bằng bản cứng tại phòng Tổ chức Nhân sự, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (Phòng 502, nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy) hoặc bản mềm thông qua email tuyendung.ueb@vnu.edu.vn (tiêu đề thư ghi rõ “Ứng tuyển Giảng viên Bộ môn … (ghi rõ bộ môn ứng tuyển)”), bao gồm:

- Lý lịch khoa học, trong đó nêu rõ: Quá trình đào tạo, chuyên ngành đào tạo, tên đề tài luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ (nếu có); trình độ tiếng Anh; kinh nghiệm công tác; các công trình khoa học; thành tích đặc biệt; scan văn bằng, bảng điểm.

- Bản scan bản gốc/bản công chứng các văn bằng, bảng điểm cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ; nếu bằng, bảng điểm bằng tiếng nước ngoài cần phải được dịch công chứng; Quyết định công nhận học vị tiến sĩ (trong nước) và chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (nếu có). 

Thời hạn nộp hồ sơ: Tuyển dụng thường xuyên cho đến khi đủ chỉ tiêu, ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm.

5. Hình thức tuyển dụng

Căn cứ vào hồ sơ của ứng viên, Nhà trường sẽ xét sơ tuyển, nếu ứng viên đáp ứng yêu cầu sẽ được mời tham dự phỏng vấn, đánh giá năng lực chuyên môn, ngoại ngữ, khả năng sư phạm và giảng thử.

6. Chi tiết liên hệ

Phòng Tổ chức Nhân sự

Địa điểm: Phòng 502 Nhà E4 Trường ĐHKT, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 024.3754.7506 - số máy lẻ 502

Hotline: 037 690 1598

Email: tuyendung.ueb@vnu.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/UEBTuyendung/

 TCCB - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :