Vị trí tuyển dụng
Trang chủ   >  TUYỂN DỤNG  >   Vị trí tuyển dụng  >  
[SMP.20.01] Khoa Y Dược tuyển dụng viên chức năm 2020
Khoa Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển dụng giảng viên chuyên ngành y học tại các bộ môn nhằm thực hiện mục tiêu phát triển thành trường đại học định hướng nghiên cứu, thuộc nhóm đại học tiên tiến trong khu vực, đóng góp vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển nền khoa học sức khỏe của đất nước, đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao.

Căn cứ Công văn số 74/ĐHQGHN-TCCB ngày 10/01/2020 của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức, Khoa  thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 cụ thể như sau:

I. Vị trí, số lượng

Để đảm bảo nhân lực thực hiện nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học, Khoa Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội có nhu cầu tuyển dụng giảng viên, chuyên ngành y học tại các bộ môn cụ thể như sau:

1. Bộ môn Y Dược học Cơ sở: 02

2. Bộ môn Tâm thần và Tâm lý học lâm sàng :01

3. Bộ môn Nhi : 01

4. Bộ môn Răng Hàm Mặt: 02

5. Bộ môn Hóa dược Kiểm nghiệm thuốc: 01

II. Điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng

2.1.Điều kiện, tiêu chuẩn chung

2.1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có phiếu đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm.

2.1.2 Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2.3 Điều kiện tiêu chuẩn cụ thể

Vị trí tuyển dụng

Tiêu chuẩn cụ thể

Giảng viên

- Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú hoặc Thạc sĩ loại giỏi trở lên chuyên ngành phù hợp với yêu cầu của vị trí tuyển dụng cam kết có bằng hoặc quyết định công nhận học vị tiến sĩ trong 4 năm.

- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh B2 hoặc tương đương.

- Trình độ tin học: Chứng chỉ tin học quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ thông tin và Truyền thông.

- Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

- Chứng chỉ hành nghề đối với giảng viên các bộ môn lâm sàng.

- Có khả năng nghiên cứu khoa học.

III. Hình thức tuyển dụng: xét tuyển

IV. Thời gian xét tuyển: Từ ngày 05/02/2020 đến hết ngày 04/03/2020

V. Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng 308, nhà Y1, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

VI. Nội dung xét tuyển

- Vòng 1

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người đăng ký dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người đăng ký dự tuyển được tham dự vòng 2.

- Vòng 2

Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người đăng ký dự tuyển.

Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

Thời gian phỏng vấn 30 phút.

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

Nội dung phỏng vấn:

+ Kiến thức chung: Luật Viên chức năm 2010; Bộ luật lao động năm 2012; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ; Hiểu biết chung về ĐHQGHN, về Khoa Y Dược ĐHQGHN.

+ Kiến thức chuyên môn: Kiến thức về vị trí việc làm hoặc lĩnh vực tuyển dụng.

VII. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm:

1. Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ.

2. Lệ phí đăng ký dự tuyển: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng).

VIII. Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ

8.1. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ

Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng 308, nhà Y1, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: (024).37450188/ 308 hoặc email: tccb.smp@gmail.com

8.2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Từ ngày 05 tháng 02 năm 2020 đến hết ngày 04 tháng 03 năm 2020 (các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần).

Buổi sáng từ 8h00 đến 11h30; Buổi chiều từ 13h30 đến 16h30.

Lưu ý: Hồ sơ đã nhận không trả lại.

Chủ nhiệm Khoa Y Dược: Lê Ngọc Thành (đã ký)

 SMP - VNu Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :