Vị trí tuyển dụng
Trang chủ   >  TUYỂN DỤNG  >   Vị trí tuyển dụng  >  
[KCQ.2021.04] Tuyển dụng viên chức năm 2021

Căn cứ Công văn số 1567/ĐHQGHN-TCCB ngày 26/5/2021 của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức, Văn phòng ĐHQGHN thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021, cụ thể như sau:

I. Vị trí, số lượng

TT

Vị trí

Số lượng

1

Chuyên viên tổng hợp, thống kê

01

2

Chuyên viên quản lý, phát triển cơ sở vật chất

01

3

Chuyên viên tổng hợp Văn phòng, hành chính

01

4

Chuyên viên tổ chức, nhân sự

01

5

Chuyên viên công nghệ thông tin

01

6

Chuyên viên quản trị website tiếng Việt

01

Tổng cộng:

06

II. Điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng

2.1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung

1. Ứng viên đăng ký tuyển dụng phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn chung như sau:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn đăng ký dự tuyển theo mẫu;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí đăng ký tuyển dụng;

- Có đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

2. Những trường hợp không được đăng ký tuyển dụng

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2.2. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể

TT

Vị trí

Yêu cầu (tiêu chuẩn) của vị trí tuyển dụng

1

Chuyên viên tổng hợp, thống kê

- Trình độ đào tạo:

+ Tốt nghiệp đại học loại Khá trở lên các ngành phù hợp với vị trí tuyển dụng: công tác xã hội, hành chính công.

+ Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành phù hợp với vị trí tuyển dụng: công tác xã hội, hành chính công; có thời gian công tác liên tục từ 36 tháng trở lên phù hợp với vị trí tuyển dụng trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục.

- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh B1 hoặc tương đương;

- Trình độ tin học: Chứng chỉ tin học quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ thông tin và Truyền thông;

2

Chuyên viên quản lý, phát triển cơ sở vật chất

- Trình độ đào tạo:

+ Tốt nghiệp đại học loại Khá trở lên các ngành phù hợp với vị trí tuyển dụng: xây dựng dân dụng và công nghiệp, quản lý kinh tế.

+ Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành phù hợp với vị trí tuyển dụng: xây dựng dân dụng và công nghiệp, quản lý kinh tế, có thời gian công tác liên tục từ 36 tháng trở lên phù hợp với vị trí tuyển dụng trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục.

- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh B1 hoặc tương đương;

- Trình độ tin học: Chứng chỉ tin học quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ thông tin và Truyền thông;

3

Chuyên viên tổng hợp Văn phòng, hành chính

- Trình độ đào tạo:

+ Tốt nghiệp đại học loại Khá trở lên các ngành phù hợp với vị trí tuyển dụng: quản trị kinh doanh, quản lý kinh tế, hành chính công.

+ Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành phù hợp với vị trí tuyển dụng: quản trị kinh doanh, quản lý kinh tế, hành chính công, có thời gian công tác liên tục từ 36 tháng trở lên phù hợp với vị trí tuyển dụng trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục.

- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh B1 hoặc tương đương;

- Trình độ tin học: Chứng chỉ tin học quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ thông tin và Truyền thông;

4

Chuyên viên tổ chức, nhân sự

- Trình độ đào tạo:

+ Tốt nghiệp đại học loại Khá trở lên các ngành phù hợp với vị trí tuyển dụng: luật, quản trị nhân lực.

+ Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành phù hợp với vị trí tuyển dụng: luật, quản trị nhân lực, quản trị kinh doanh, có thời gian công tác liên tục từ 36 tháng trở lên phù hợp với vị trí tuyển dụng trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục.

- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh B1 hoặc tương đương;

- Trình độ tin học: Chứng chỉ tin học quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ thông tin và Truyền thông;

5

Chuyên viên công nghệ thông tin

 

- Trình độ đào tạo:

+ Tốt nghiệp đại học loại Khá trở lên các ngành phù hợp với vị trí tuyển dụng: công nghệ thông tin, điện tử viễn thông.

+ Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành phù hợp với vị trí tuyển dụng: công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, có thời gian công tác liên tục từ 36 tháng trở lên phù hợp với vị trí tuyển dụng trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục.

- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh B1 hoặc tương đương;

- Yêu cầu khác: có thời gian công tác, đóng bảo hiểm liên tục từ 36 tháng trở lên phù hợp với vị trí tuyển dụng trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục, có kinh nghiệm vận hành hệ thống E-Office…

6

Chuyên viên quản trị website tiếng Việt

- Trình độ đào tạo:

+ Tốt nghiệp đại học loại Khá trở lên các ngành phù hợp với vị trí tuyển dụng: báo chí, văn hóa học…

+ Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu tuyển dụng: báo chí, văn hóa học, có thời gian công tác liên tục từ 36 tháng trở lên phù hợp với vị trí tuyển dụng trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục.

- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh B1 hoặc tương đương;

- Trình độ tin học: Chứng chỉ tin học quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ thông tin và Truyền thông.

III. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

IV. Thời gian xét tuyển: Dự kiến tháng 7, tháng 8 năm 2021.

V. Địa điểm: Văn phòng ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

VI. Nội dung xét tuyển

- Vòng 1

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người đăng ký dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu phù hợp thì người đăng ký dự tuyển được tham dự vòng 2.

- Vòng 2

Phỏng vấn kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo vị trí việc làm cần tuyển.

Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

Thời gian phỏng vấn 30 phút.

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

Nội dung phỏng vấn:

+ Kiến thức chung: Luật Viên chức năm 2010; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ và các văn bản có liên quan; Hiểu biết chung về ĐHQGHN, về Văn phòng ĐHQGHN.

+ Kiến thức chuyên môn: Kiến thức về vị trí việc làm hoặc lĩnh vực tuyển dụng.

VII. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm:

1. Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển;

3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí đăng ký dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải nộp bản công chứng Giấy công nhận văn bằng của Bộ GD&ĐT, bản công chứng dịch thuật văn bằng và bảng điểm.

4. Bản sao các giấy tờ xác nhận thâm niên công tác (nếu có) theo yêu cầu của vị trí đăng ký dự tuyển (quyết định tuyển dụng, hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động...) và sổ bảo hiểm được cơ quan có thẩm quyền chứng thực (nếu có) hoặc ảnh chụp quá trình tham gia bảo hiểm trên Cổng thông tin của cơ quan BHXH (nếu có);

5. Bản sao công chứng giấy khai sinh, chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân, hộ khẩu thường trú: 01 bản mỗi loại;

6. Bản sao công chứng các giấy tờ thuộc đối tượng ưu tiên theo Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020 của Chính phủ.

7. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;

8. 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ liên lạc của người nhận và 02 ảnh 4x6 (ảnh được chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ)

9. Lệ phí đăng ký dự tuyển: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng).

Lưu ý: Người đăng ký dự tuyển phải cam kết chịu trách nhiệm về tính pháp lý của văn bằng, chứng chỉ. Trường hợp sau khi có kết quả tuyển dụng, Văn phòng ĐHQGHN phát hiện người đăng ký dự tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp, không đúng quy định thì sẽ hủy bỏ kết quả tuyển dụng.

VIII. Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ

8.1. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tổ chức, nhân sự, Phòng Hành chính, Văn phòng ĐHQGHN.  

Địa chỉ: Phòng 306 - Nhà điều hành ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại liên hệ: 024.37547670 (ML: 327)

8.2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Từ ngày 08 tháng 6 năm 2021 đến hết ngày 07 tháng 7 năm 2021 (các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần).

Buổi sáng từ 8h00 đến 11h30; Buổi chiều từ 13h30 đến 16h30.

Lưu ý: Hồ sơ đã nhận không trả lại.

 Khánh Vy
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :