Vị trí tuyển dụng
Trang chủ   >  TUYỂN DỤNG  >   Vị trí tuyển dụng  >  
Thông báo điều chỉnh lịch phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2021 của Văn phòng ĐHQGHN

Tiếp theo Thông báo số 430/TB-HĐXT ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2021 Văn phòng Đại học Quốc gia Hà Nội, Hội đồng xét tuyển viên chức thông báo điều chỉnh lịch phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2021 của Văn phòng Đại học Quốc gia Hà Nội, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ 14h00 ngày 05 tháng 11 năm 2021 (Thứ Sáu)

2. Địa điểm: Phòng 901 - Nhà điều hành Đại học Quốc gia Hà Nội.

Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2021 của Văn phòng Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo để các đơn vị và ứng viên biết và thực hiện./.

Danh sách thí sinh tham dự vòng 2 và thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức viên chức năm 2021 của Văn phòng ĐHQGHN

TT

Số báo danh

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Vị trí dự tuyển

Thời gian

phỏng vấn

1

VP01

Vũ Thị Minh Huyền

29/11/1997

Nữ

Chuyên viên

Tổ chức Nhân sự

14h30 ngày 05/11/2021

2

VP02

Tào Thị Thúy

14/5/1984

Nữ

Chuyên viên

Tổ chức Nhân sự

15h00 ngày 05/11/2021

3

VP03

Trần Tiến Dũng

01/11/1986

Nam

Chuyên viên quản lý, phát triển cơ sở vật chất

15h30 ngày 05/11/2021

4

VP04

Cao Thái Dương

20/12/1981

Nam

Chuyên viên tổng hợp Văn phòng

15h30 ngày 05/11/2021

5

VP05

Lê Thanh Hải

27/01/1982

Nam

Chuyên viên

Công nghệ Thông tin

15h30 ngày 05/11/2021

6

VP06

Bùi Thị Hương Giang

05/10/1991

Nữ

Chuyên viên quản trị website tiếng Việt

16h00 ngày 05/11/2021

7

VP07

Phạm Thị Quỳnh Trang

29/9/1989

Nữ

Chuyên viên tổng hợp, thống kê

16h00 ngày 05/11/2021

 

Chi tiết thông báo số 430/TB-HĐXT ngày 18/10/2021 của Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2021

 VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :