Vị trí tuyển dụng
Trang chủ   >  TUYỂN DỤNG  >   Vị trí tuyển dụng  >  
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc tuyển dụng viên chức năm 2022
Căn cứ Văn bản số 159/ĐHQGHN-TCCB ngày 19 tháng 01 năm 2022 của ĐHQGHN về việc kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc (Ban Quản lý Dự án Hòa Lạc) thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 cụ thể như sau:

I. Vị trí, số lượng

1. Kế toán viên: 01 người;

2. Kiến trúc sư: 01 người;

3. Chuyên viên quản lý thực hiện dự án: 02 người.

II. Điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng

1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung

1.1. Ứng viên đăng ký tuyển dụng phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn chung như sau:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí đăng ký tuyển dụng;

- Có đủ sức khỏe để thực hiện công việc.

1.2. Những trường hợp không được đăng ký tuyển dụng:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng cụ thể

2.1. Kế toán viên: Làm công tác thanh quyết toán

Trình độ đào tạo:

- Tốt nghiệp đại học hệ chính quy đạt loại khá trở lên chuyên ngành phù hợp với yêu cầu tuyển dụng: Kế toán, kiểm toán, tài chính.

- Tốt nghiệp đại học hệ chính quy chuyên ngành phù hợp với yêu cầu tuyển dụng, có thời gian làm việc liên tục từ 36 tháng trở lên và đang thực hiện công việc phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Trình độ ngoại ngữ: Sử dụng tốt ngoại ngữ phục vụ công việc (có trình độ tiếng Anh B1 hoặc tương đương).

Trình độ tin học: Chứng chỉ tin học quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Yêu cầu khác về chức danh nghề nghiệp: Có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch kế toán viên; Chứng chỉ chương trình bồi dưỡng kế toán trưởng hành chính sự nghiệp.

Kinh nghiệm liên quan: Có thời gian công tác trong lĩnh vực tuyển dụng liên tục từ 01 năm trở lên tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.

Kỹ năng:

- Am hiểu, nắm bắt kịp thời và tận dụng các văn bản quy định về pháp luật trong công việc;

- Giao tiếp tốt;

- Có khả năng tổng hợp và lập các báo cáo theo yêu cầu;

- Chịu được áp lực công việc cao, biết quản lý thời gian;

- Cẩn thận và trung thực trong công việc;

- Phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, trách nhiệm, nhiệt tình.

Ngoại hình/sức khỏe: Tốt.

2.2. Kiến trúc sư: Làm công tác Lập điều chỉnh dự án

Trình độ đào tạo:

- Tốt nghiệp đại học hệ chính quy đạt loại khá trở lên, chuyên ngành phù hợp với: Kiến trúc công trình, kỹ thuật, xây dựng, giao thông.

- Tốt nghiệp đại học hệ chính quy, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu tuyển dụng, có thời gian làm việc liên tục từ 36 tháng trở lên và đang thực hiện công việc phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Trình độ ngoại ngữ: Sử dụng tốt ngoại ngữ phục vụ công việc (có trình độ tiếng Anh B1 hoặc tương đương).

Trình độ tin học: Chứng chỉ tin học quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Yêu cầu khác về chức danh nghề nghiệp: Chứng chỉ bồi dưỡng quản lý dự án, quản lý đấu thầu.

Kinh nghiệm liên quan: Có thời gian công tác trong lĩnh vực tuyển dụng liên tục từ 01 năm trở lên tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.

Kỹ năng:

- Nắm vững các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước, quy định về vị trí việc làm;

- Giao tiếp tốt;

- Chịu được áp lực công việc cao, biết quản lý thời gian;

- Cẩn thận và trung thực trong công việc.

- Phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, trách nhiệm, nhiệt tình.

Ngoại hình/sức khỏe: Tốt.

2.3. Chuyên viên: Làm công tác quản lý thực hiện dự án, giám sát công trình

Trình độ đào tạo:

- Tốt nghiệp đại học hệ chính quy đạt loại khá trở lên chuyên ngành: Xây dựng, Kinh tế xây dựng, giao thông, xây dựng dân dụng công nghiệp, dự án, môi trường;

- Tốt nghiệp đại học hệ chính quy chuyên ngành phù hợp với yêu cầu tuyển dụng, có thời gian làm việc liên tục từ 36 tháng trở lên và đang thực hiện công việc phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Trình độ ngoại ngữ: Sử dụng tốt ngoại ngữ phục vụ công việc (có trình độ tiếng Anh B1 hoặc tương đương).

Trình độ tin học: Chứng chỉ tin học quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Yêu cầu khác về chức danh nghề nghiệp: Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, quản lý dự án.

Kinh nghiệm liên quan: Có thời gian công tác trong lĩnh vực tuyển dụng liên tục từ 01 năm trở lên tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.

Kỹ năng:

- Nắm vững các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước, quy định về vị trí việc làm;

- Giao tiếp tốt;

- Chịu được áp lực công việc cao, biết quản lý thời gian;

- Cẩn thận và trung thực trong công việc.

- Phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, trách nhiệm, nhiệt tình.

Ngoại hình/sức khỏe: Tốt.

III. Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ

3.1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Từ ngày 16/2/2022 đến hết ngày 16/3/2022 (các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần).

Buổi sáng từ 8h00 đến 11h30; Buổi chiều từ 13h30 đến 16h30.

3.2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ

- Bộ phận tổ chức, nhân sự, Phòng Hành chính - Tổ chức thuộc Ban Quản lý Dự án Hòa Lạc.

- Địa chỉ: Nhà Điều hành, Thôn 5 (Thôn 10 cũ), xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội.

- Người liên hệ: Bùi Thị Thùy Dương, SĐT: 024 33688371.

IV. Hình thức, nội dung tuyển dụng

4.1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

4.2. Nội dung xét tuyển:

1. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người đăng ký dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu đáp ứng đủ thì người đăng ký dự tuyển được tham dự vòng 2.

2. Vòng 2:

- Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người đăng ký dự tuyển.

- Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

- Thời gian phỏng vấn 30 phút.

- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

- Nội dung phỏng vấn:

+ Kiến thức chung: Kiến thức về Luật Viên chức năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức; Bộ luật lao động năm 2019; hiểu biết chung về ĐHQGHN, về Ban Quản lý Dự án Hòa Lạc.

+ Kiến thức chuyên môn: Kiến thức về vị trí việc làm hoặc lĩnh vực tuyển dụng.

V. Thời gian và địa điểm xét tuyển

5.1. Thời gian xét tuyển: Dự kiến tháng 03 năm 2022

5.2. Địa điểm xét tuyển: Nhà Điều hành Ban Quản lý Dự án Hòa Lạc, Thôn 5 (Thôn 10 cũ), xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội.

VI. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm:

1. Phiếu đăng ký dự tuyển (theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 115/2000/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ);

2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;

3. Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí đăng ký dự tuyển. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

4. Bản sao các giấy tờ xác nhận thâm niên công tác (nếu có) theo yêu cầu của vị trí đăng ký dự tuyển (quyết định tuyển dụng, hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động…)

5. Lệ phí đăng ký dự tuyển: 500.000 (Năm trăm nghìn đồng).

Lưu ý: Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Ban Quản lý Dự án Hòa Lạc trân trọng thông báo./.

 Thúy Hằng - BQL Dự án Hòa Lạc
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :