Vị trí tuyển dụng
Trang chủ   >  TUYỂN DỤNG  >   Vị trí tuyển dụng  >  
Bệnh viện ĐHQGHN tuyển dụng viên chức năm 2022
Căn cứ Công văn số 1553/ĐHQGHN-TCCB ngày 16/05/2021 của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức, Bệnh viện ĐHQGHN thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022, cụ thể như sau:

Vị trí, số lượng

TT

Vị trí

Số lượng

 

Dược sĩ:

- Làm công tác quản lý Dược, hóa chất, vật tư tiêu hao

 

01

 

Bác sĩ: 02 vị trí:

- Làm công tác Kế hoạch tổng hợp;

- Làm công tác Kiểm soát nhiễm khuẩn

 

01

01

 

Bác sĩ - KCB các chuyên khoa: 04 vị trí:

+ Chuyên khoa Nội - Nhi

+ Chuyên khoa Ung bướu & Y học hạt nhân (UB&YHHN)

+ Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh

+ Chuyên khoa lẻ: Tai mũi họng, Răng hàm mặt, Mắt

 

01

01

01

01

 

Chuyên viên: 02 vị trí:

- Làm công tác tổ chức, nhân sự;

- Làm công tác tài chính, kế toán

 

01

01

Tổng cộng:

09

II. Điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng

2.1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung

1. Ứng viên đăng ký tuyển dụng phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn chung như sau:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn đăng ký dự tuyển theo mẫu;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí đăng ký tuyển dụng;

- Có đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

2. Những trường hợp không được đăng ký tuyển dụng

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2.2. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể:

TT

Vị trí

Yêu cầu (tiêu chuẩn) của vị trí tuyển dụng

1

Dược sĩ:

- Làm công tác quản lý Dược, hóa chất, vật tư tiêu hao

- Trình độ đào tạo:

+ Tốt nghiệp đại học (Dược sĩ) trở lên chuyên ngành: Dược

+ Có thời gian công tác liên tục từ 36 tháng trở lên phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng trong các cơ sở y tế công lập.

- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh B1 hoặc tương đương;

- Trình độ tin học: Chứng chỉ tin học quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ thông tin và Truyền thông;

- Yêu cầu khác về chức danh nghề nghiệp:

+ Có chứng chỉ hành nghề dược

+ Có chứng chỉ đấu thầu.

2

Bác sĩ: 02 vị trí:

- Làm công tác Kế hoạch tổng hợp;

- Làm công tác Kiểm soát nhiễm khuẩn

- Trình độ đào tạo:

+ Tốt nghiệp đại học (Bác sĩ) trở lên, các chuyên ngành phù hợp: bác sĩ đa khoa; bác sĩ y học dự phòng...

+ Có thời gian công tác liên tục từ 36 tháng trở lên phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng trong các cơ sở y tế công lập.

- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh B1 hoặc tương đương;

- Trình độ tin học: Chứng chỉ tin học quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ thông tin và Truyền thông

3

Bác sĩ - KCB các chuyên khoa: 04 vị trí:

+ CK Nội/ Nhi

+ CK Ung bướu & Y học hạt nhân

+ CK Chẩn đoán hình ảnh

+ CK lẻ (TMH, RHM, Mắt..)

- Trình độ đào tạo:

+ Tốt nghiệp đại học (Bác sĩ) trở lên chuyên ngành phù hợp: Bác sĩ đa khoa hoặc bác sĩ chuyên khoa: Nội - Nhi; Ung bướu và y học hạt nhân; Chẩn đoán hình ảnh; các chuyên khoa lẻ: Tai mũi họng, Răng hàm mặt, Mắt.

+ Có thời gian công tác liên tục từ 36 tháng trở lên phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng trong các cơ sở y tế công lập.

- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh B1 hoặc tương đương;

- Trình độ tin học: Chứng chỉ tin học quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ thông tin và Truyền thông;

- Yêu cầu khác về chức danh nghề nghiệp:

+ Có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh phù hợp với các chuyên khoa cần tuyển dụng.

4

Chuyên viên

- Làm công tác tổ chức, nhân sự

- Trình độ đào tạo:

+ Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành: Luật, quản trị nhân lực, công tác xã hội, tâm lý học….

+ Có thời gian công tác liên tục từ 36 tháng trở lên và đang làm công việc phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng tại đơn vị y tế công lập.

- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh B1 hoặc tương đương;

- Trình độ tin học: Chứng chỉ tin học quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ thông tin và Truyền thông;

- Yêu cầu khác về chức danh nghề nghiệp:

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí tuyển dụng.

5

Chuyên viên:

- Làm công tác tài chính, kế toán

- Trình độ đào tạo:

+ Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành: Kế toán, Tài chính.

+ Có thời gian công tác liên tục từ 36 tháng trở lên và đang làm công việc phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng tại đơn vị y tế công lập.

- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh B1 hoặc tương đương;

- Trình độ tin học: Chứng chỉ tin học quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ thông tin và Truyền thông;

- Yêu cầu khác về chức danh nghề nghiệp:

+ Có các chứng chỉ: Kế toán tổng hợp, kế toán trưởng.

III. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

IV. Thời gian xét tuyển: Dự kiến tháng 7, tháng 8 năm 2022.

V. Địa điểm: Bệnh viện ĐHQGHN, số 182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội.

VI. Nội dung xét tuyển

- Vòng 1

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người đăng ký dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu phù hợp thì người đăng ký dự tuyển được tham dự vòng 2.

- Vòng 2

Phỏng vấn kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo vị trí việc làm cần tuyển.

Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

Thời gian phỏng vấn 30 phút.

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

+ Kiến thức chung:

Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12; Quy chế Bệnh viện 1997 do Bộ y tế ban hành; Luật Viên chức năm 2010;

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ; Nghị định số 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ và các văn bản có liên quan;

Hiểu biết chung về ĐHQGHN, về Bệnh viện ĐHQGHN.

+ Kiến thức chuyên môn: Kiến thức về vị trí việc làm hoặc lĩnh vực tuyển dụng.

VII. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm:

1. Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển;

3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí đăng ký dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải nộp bản công chứng Giấy công nhận văn bằng của Bộ GD&ĐT, bản công chứng dịch thuật văn bằng và bảng điểm.

4. Bản sao các giấy tờ xác nhận thâm niên công tác (nếu có) theo yêu cầu của vị trí đăng ký dự tuyển (quyết định tuyển dụng, hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động...) và sổ bảo hiểm được cơ quan có thẩm quyền chứng thực (nếu có) hoặc ảnh chụp quá trình tham gia bảo hiểm trên Cổng thông tin của cơ quan BHXH (nếu có);

5. Bản sao công chứng giấy khai sinh, chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân, hộ khẩu thường trú: 01 bản mỗi loại;

6. Bản sao công chứng các giấy tờ thuộc đối tượng ưu tiên theo Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020 của Chính phủ.

7. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;

8. 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ liên lạc của người nhận và 02 ảnh 4x6 (ảnh được chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ)

9. Lệ phí đăng ký dự tuyển: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng).

Lưu ý: Người đăng ký dự tuyển phải cam kết chịu trách nhiệm về tính pháp lý của văn bằng, chứng chỉ. Trường hợp sau khi có kết quả tuyển dụng, Bệnh viện ĐHQGHN phát hiện người đăng ký dự tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp, không đúng quy định thì sẽ hủy bỏ kết quả tuyển dụng.

VIII. Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ

8.1. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tổ chức - nhân sự, Phòng Tổ chức Hành chính, Bệnh viện ĐHQGHN.  

Địa chỉ: Số 1, ngõ 71 Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại liên hệ: 024.3543.0222 (Ms Nhung)

8.2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Từ ngày 24 tháng 05 năm 2022 đến hết ngày 23 tháng 06 năm 2022 (các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần).

Buổi sáng từ 8h00 đến 11h30; Buổi chiều từ 14h00 đến 16h30.

Lưu ý: Hồ sơ đã nhận không trả lại.

 

 

 Bệnh viện ĐHGQHN - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :