Vị trí tuyển dụng
Trang chủ   >  TUYỂN DỤNG  >   Vị trí tuyển dụng  >  
Viện Tài nguyên và Môi trường tuyển dụng viên chức năm 2022

Viện Tài nguyên và Môi trường thông báo tuyển dụng viên chức cụ thể như sau:

I. Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức

1. Người có đủ các điều kiện sau đây:

-  Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

-  Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định;

-  Có phiếu đăng ký dự tuyển;

-  Có lý lịch rõ ràng;

-  Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

-  Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

-  Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

-  Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

II. Vị trí, số lượng và tiêu chuẩn tuyển dụng viên chức

Số lượng, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo và kinh nghiệm công tác của vị trí việc làm cần tuyển dụng:

TT

Vị trí

Số lượng

Tiêu chuẩn tuyển dụng

1

Kế toán viên
(mã số 06.031 )

02

- Tốt nghiệp Đại học loại khá trở lên, các chuyên ngành Kế toán phù hợp với vị trí tuyển dụng;

- Sử dụng tốt ngoại ngữ phục vụ công việc (Có chứng chỉ Tiếng Anh bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương);

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương;

- Có kinh nghiệm làm kế toán trong các đơn vị sự nghiệp công lập ít nhất 36 tháng.

2

Nghiên cứu viên
(mã số V05.01.03)

04

- Tốt nghiệp Thạc sĩ loại giỏi hoặc tương đương trở lên, chuyên ngành phù hợp với vị trí tuyển dụng;

- Sử dụng tốt ngoại ngữ phục vụ công việc (Có chứng chỉ Tiếng Anh bậc 4 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương);

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương;

- Có thời gian công tác trong lĩnh vực tuyển dụng liên tục từ 36 tháng trở lên tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.

Tổng số

06

 

III.  Thời hạn và địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 29/11/2018

- Sơ yếu lý lịch (dán ảnh cỡ 4×6) có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc cơ quan nơi công tác trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- Bản sao có công chứng các văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ có liên quan đến chuyên môn cần tuyển. Đối với bằng cấp và bảng điểm bảng điểm do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cần nộp bản Công chứng Giấy công nhận văn bằng của Bộ GD&ĐT; bản dịch công chứng văn bằng và bảng điểm.

- Bản sao Giấy khai sinh có công chứng.

- Giấy chứng nhận sức khỏe có giá trị trong vòng 6 tháng tính đến thời hạn nộp hồ sơ (do y tế quận, huyện trở lên cấp).

- Bản sao có công chứng các giấy tờ xác nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có).

- Văn bản, hồ sơ chứng minh kinh nghiệm công tác (bản sao hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, sổ bảo hiểm xã hội).

- Đối với hồ sơ ứng tuyển vị trí Nghiên cứu viên cần nộp thêm lý lịch khoa học có ghi rõ mã ISSN tạp chí đối với các bài báo được đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành; mã ISBN của nhà xuất bản đối với chương sách giáo trình hoặc chuyên khảo được xuất bản, có xác nhận của cơ quan đang công tác.

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển:

- Thời gian: Từ ngày 05/08/2022 đến hết ngày 05/09/2022

- Địa điểm: Phòng Hành chính và Hợp tác phát triển, Viện Tài nguyên và Môi trường, 19 Lê thánh Tông, Hà Nội.

- Điện thoại liên hệ: 0243.826 2932; 0904 006004

3. Lệ phí dự tuyển viên chức: 500.000 đồng/người dự tuyển (Theo Thông tư 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính).

IV. Hình thức, nội dung, thời gian và địa điểm xét tuyển

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

2. Nội dung xét tuyển:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2:

- Phỏng vấn hoặc thực hành để kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển

- Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100

- Thời gian phỏng vấn/thực hành: 30 phút

- Nội dung phỏng vấn/thực hành:

+ Kiến thức chung: Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ; Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ; Luật viên chức năm 2010; các quy định có liên quan, các hiểu biết về ĐHQGHN và Viện Tài nguyên và Môi trường.

+ Kiến thức chuyên môn: về vị trí việc làm, lĩnh vực tuyển dụng.

3. Thời gian xét tuyển: Sẽ được thông báo trên Website: http://cres.vnu.edu.vn

4. Địa điểm xét tuyển: Viện Tài nguyên và Môi trường, ĐHQGHN, số 19 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

 Thảo My
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :