TUYỂN DỤNG
Trang chủ   >  TUYỂN DỤNG  >   Vị trí tuyển dụng
[IFI.19.02] VIỆN QUỐC TẾ PHÁP NGỮ TUYỂN 04 TIẾN SĨ THUỘC NHÓM NGÀNH NGÂN HÀNG VÀ TÀI CHÍNH, TRUYỀN THÔNG
Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về nguồn nhân lực trình độ cao về đào tạo, nghiên cứu và quản lý, IFI cần tuyển 04 Tiến sĩ thuộc nhóm ngành Ngân hàng và Tài chính, Truyền thông, giảng dạy cao học và nghiên cứu liên quan đến Tài chính, Truyền thông; có tài năng và khát vọng đóng góp cho sự phát triển của IFI nói riêng và cho sự nghiệp đổi mới giáo dục Việt Nam nói chung. Với những chính sách đổi mới quan trọng những năm gần đây, IFI đã và đang cam kết, quyết tâm sẽ tạo cơ chế và mọi điều kiện thuận lợi để các Tiến sĩ có thể phát huy cao nhất khả năng, tâm huyết của mình, góp phần thúc đẩy sự phát triển vượt bậc và bền vững của IFI. (16/07/2019)
[IFI.19.01] VIỆN QUỐC TẾ PHÁP NGỮ TUYỂN 02 TIẾN SĨ NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI, LIÊN NGÀNH
Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về nguồn nhân lực trình độ cao về đào tạo, nghiên cứu và quản lý, IFI cần tuyển 02 Tiến sĩ ngành khoa học xã hội, liên ngành; có tài năng và khát vọng đóng góp cho sự phát triển của IFI nói riêng và cho sự nghiệp đổi mới giáo dục Việt Nam nói chung. Với những chính sách đổi mới quan trọng những năm gần đây, IFI đã và đang cam kết, quyết tâm sẽ tạo cơ chế và mọi điều kiện thuận lợi để các Tiến sĩ có thể phát huy cao nhất khả năng, tâm huyết của mình, góp phần thúc đẩy sự phát triển vượt bậc và bền vững của IFI. (16/07/2019)
[UED.19.01] TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC TUYỂN 12 GIẢNG VIÊN CÓ TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ
Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN là cơ sở giáo dục đại học đào tạo và nghiên cứu chất lượng cao và trình độ cao trong khoa học và công nghệ giáo dục, ứng dụng cho đào tạo giáo viên, cán bộ quản lý và các nhóm nhân lực khác trong lĩnh vực giáo dục. Để đảm bảo nhân lực thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu, Trường Đại học Giáo dục cần tuyển 12 Giảng viên có trình độ Tiến sĩ. (16/07/2019)
[UEB.19.04] Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tuyển dụng giảng viên tốt nghiệp ở các nước tiên tiến
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN trân trọng kính mời các ứng viên có bằng Thạc sĩ và đang học nghiên cứu sinh trở lên; trong đó có ít nhất một bậc học (cử nhân/thạc sĩ/nghiên cứu sinh) ở các nước tiên tiến tham gia ứng tuyển giảng viên. (05/07/2019)
[UEB.19.03] Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN tuyển giảng viên, cán bộ quản lý Khoa Tài chính - Ngân hàng
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN cần tuyển 4 giảng viên công tác tại Khoa Tài chính - Ngân hàng và được xem xét bổ nhiệm chức vụ Phó chủ nhiệm Khoa hoặc Chủ nhiệm bộ môn nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định. Cụ thể: (05/07/2019)
[UEB.19.02] Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo tuyển 05 giảng viên công tác tại Khoa Kinh tế Phát triển
Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN tuyển giảng viên Khoa Kinh tế Phát triển thuộc các bộ môn: 02 Giảng viên Bộ môn Kinh tế học, giảng dạy các nhóm môn học Kinh tế học, Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Kinh tế Phát triển,…., 01 Giảng viên Bộ môn Thống kê và Phương pháp nghiên cứu Kinh tế, giảng dạy nhóm các môn học: Nguyên lý thống kê, Kinh tế lượng, Phương pháp nghiên cứu kinh tế,…., 01 Giảng viên Bộ môn Kinh tế Tài nguyên và Môi trường, giảng dạy nhóm các môn học: Quản lý môi trường, Kinh tế Môi trường, Kinh tế Tài nguyên, Phát triển bền vững,… Có khả năng giảng dạy thêm các môn học chung như Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô,…, 01 Giảng viên Chính sách công, giảng dạy các nhóm môn học: Chính sách công, Kinh tế công cộng, Kinh tế thể chế,… Có khả năng giảng dạy thêm các môn học chung như Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, (05/07/2019)
[UET.19.01] Trường Đại học Công nghệ tuyển giảng viên có trình độ tiến sĩ
Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN), Đại học Quốc gia Hà Nội, là đơn vị nghiên cứu và đào tạo hàng đầu trong cả nước về lĩnh vực khoa học công nghệ và kỹ thuật. Ngoài các lĩnh vực thế mạnh truyền thống về đào tạo, nghiên cứu như: Công nghệ Thông tin, Điện tử Viễn thông, Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa, Vật lý kỹ thuật và Công nghệ Nano, Trường ĐHCN đã mở thêm lĩnh vực đào tạo mới về: Công nghệ kỹ thuật Xây dựng – Giao thông, Công nghệ Hàng không Vũ trụ, Công nghệ Nông nghiệp.  (21/06/2019)
[ULIS.19.03] Trường Đại học Ngoại ngữ cần tuyển giảng viên tiếng Thai
Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN cần tuyển giảng viên tiếng Thai (hết hạn nhận hồ sơ)  (18/06/2019)
[ULIS.19.02] Trường Đại học Ngoại ngữ cần tuyển giảng viên tiếng Italia
Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN cần tuyển giảng viên tiếng Italia (hết hạn nhận hồ sơ)  (18/06/2019)
[ULIS.19.01] Tuyển giảng viên Tiếng Tây Ban Nha
Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN tuyển giảng viên tiếng Tây Ban Nha (hết hạn nhận hồ sơ)  (18/06/2019)
[UEB.19.01] Trường Đại học Kinh tế tuyển chọn ứng viên có bằng Tiến sĩ hoặc Thạc sĩ
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN trân trọng kính mời các ứng viên có bằng Tiến sĩ hoặc Thạc sĩ tại các nước tiên tiến, có chuyên ngành đào tạo bằng Tiếng Anh tham gia ứng tuyển giảng viên của Trường.  (18/06/2019)
Trang :  1  |  2  |  3  |  4  |